Úvodní stránka / Konference a semináře

Semináře

Vzdělávací aktivity

Ústav technologie potravin pořádá konference, semináře, workshopy a jiné vzdělávací akce v rámci univerzity, fakulty a projektu OPVK zejména v následujících oblastech:

 • Konferenci s mezinárodní účastí "Ingrovy dny" - Konference o jakosti potravin a potravinových surovin", původně seminář, nyní vědecká konference, celkem proběhlo již 42 ročníků a od roku 2008 byly (ID2008 - 34. Seminář) zařazeny i doprovodné akce a vše bylo zastřešeno pod názvem Ingrovy dny;

 • Seminář "Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků" (spolu s Ústavem chovu a šlechtění zvířat; celkem proběhlo zatím 12 ročníků, poslední pod projektem OPVK "Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství");

 • Projekt OPVK "Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství" (1.10.2009-30.9.2012), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky, a jsou do něj zapojeni další tři partneři - JČU, VÚM a VÚCHS), a bude po skončení trvání dále pět let udržován (do roku 2017);

 • atd.

Ústav technologie potravin se zapojuje do akcí spolupořádaných státními institucemi i výrobci z řad soukromého sektoru.

Propagační aktivity

Ústav technologie potravin se aktivně zapojuje do akcí pořádaných univerzitou a fakultou nebo je plně zajišťuje.

 • Den otevřených dveří AF;
 • Regionální potravina - Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje - "Zlatá chuť jižní Moravy" (proběhly ročníky 2006-2015);
 • Výstavy sýrových etiket z největší světové sbírky LACTOS COLLECTION, proběhly níže uvedené:
  • "Fauna a flóra na sýrových etiketách"
  • "101 let tavených sýrů"
  • "222 let Camembertu"
  • "Etikety farmářských sýrů z celého světa"
 • veletrh pomaturitního studia GAUDEAMUS,
 • potravinářský veletrh SALIMA (s vlastními výrobky ročníky 2014 a 2016),
 • veletrh cestovního ruchu GO a REGIONTOUR,
 • Noc vědců,
 • MAJÁLES (BVV),
 • prezentace MENDELU v nákupních centrech (OLYMPIA, NC KRPOLE, VELKÝ ŠPALÍČEK),
 • přednášky pro Českou unii neslyšících Brno (ČUN),
 • aj.