Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2010

Ingrovy dny 2010

Ingrovy dny 2010

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. -- Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

Ústav technologie potravin

 

V prvním březnovém týdnu proběhnou na Ústavu technologie potravin, AF MENDELU v Brně opět Ingrovy dny, jejichž součástí bude již 36. ročník Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin, který se uskuteční ve středu 3.3. 2010. V rámci několika dnů (2.-4.3.) budete mít možnost navštívit i další akce, přednášky a vybrané workshopy.

 

Úterý 2. března 2010, 13:00 -- 15:00 posluchárna C 01

Přednášky nejen pro studenty oboru Chemie a technologie potravin

MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář dětské polikliniky FN Motol, předseda Společnosti pro výživu: Kritické momenty aktivity dětské obezity

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko technologická, Ústav chemie a analýzy potravin, člen prezídia Společnosti pro výživu: Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení

 

Středa 3. března 2010, aula MENDELU v Brně (budova A, 2.patro)

36. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin

09:15 Zahájení semináře

Přivítání účastníků - (Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně, Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. -- vedoucí Ústavu technologie potravin, Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.)

09:30 Přednášky

  • Prof. Paul Jelen (CAN): Mlékárenské výrobky jako fyziologicky funkční potraviny
  • Prof. Ing. Martin Křížek, CSc.: Biogenní aminy v potravinách
  • Doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.: Výskyt ftalátů v potravním řetězci

10:40 Diskuse

10:50 -- 11:15 Přestávka, prohlížení posterů

11:15 Přednášky

  • Prof. Ing. Jan Káš, DrSc.: Aktuální situace v oblasti GMO u nás
  • Ing. Jana Buchtová: Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
  • Prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.: Spotřebitelská jakost brambor
  • Ing. Petr Mamula, CSc. aj.: Slow Food ve světě a v ČR

12:40 Diskuse

13:00 -- 13:45  Přestávka  na oběd, prohlížení posterů

13:45 -- 15:30  Vývěsková sdělení a diskuse u nich

 

Čtvrtek 4. března 2010, aula MENDELU v Brně (budova A, 2.patro)

Přednášky nejen pro studenty oboru Chemie a technologie potravin

09:00 -- 11:00 Prof. Pavel Jelen (CAN): Laktosa a fermentační procesy

 

Studenti mají volný přístup na všechny akce.

 

V prvním březnovém týdnu se jako každý rok konaly Ingrovy dny. Byly  příležitostí potkat se s odborníky z řad potravinářů, pěstitelů, chovatelů, hygieniků a i odborníků na výživu.

Úterý bylo stejně jako loni vyhrazeno zástupcům SPV, kteří přednášeli studentům oboru Chemie a technologie potravin. MUDr. Tláskal, předseda Společnosti pro výživu, se svou přednáškou Kritické momenty aktivity dětské obezity, seznámil studenty s aktuálními poznatky o problémech s výživou dětí v raném věku, během růstu a dospívání s důrazem na prevenci obezity. Paní docentka Dostálová z Ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT v Praze promluvila na téma Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení. Pohovořila o kvalitě tuků používaných při výrobě potravin, zejména pochutin a prezentovala výsledky z výzkumných prací zmíněného pracoviště.

Vyvrcholením Ingrových dnů bývá vždy Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin, tentokráte se konal již třicátý šestý ročník. Tato akce je zároveň odborným doprovodným programem mezinárodního brněnského potravinářského veletrhu SALIMA a mezi spolupořadatele patří i SPV. Na úvod semináře promluvil čestný garant akce prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., který patří k významným autoritám oboru technologie masa a po němž se akce od loňského roku nazývá. Hosty přivítal rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

První sekci otevřel přednáškou mezinárodní host z Kanady profesor Pavel Jelen (University of Alberta), hlavní editor časopisu International Dairy Journal, na téma Mlékárenské výrobky jako fysiologicky funkční potraviny. Shrnul nutriční význam a aktuální situaci v oblasti výzkumu a technologie výroby mlékárenských výrobků. Profesor Martin Křížek z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pohovořil o biogenních aminech v potravinách - jejich historii, vzniku, významu a pohledu na ně do budoucna. Sekci uzavřela přednáškou o ftalátech docentka Alžbeta Jarošová z Ústavu technologie potravin MENDELU, v níž shrnula dlouholeté a komplexní výsledky výzkumu výskytu těchto látek, a to nejen v krmivech a tkáních zvířat, ale i ve zdravotnických materiálech. Po pauze otevřel druhou sekci profesor Jan Káš z VŠCHT v Praze a seznámil nás s aktuální situací v oblasti GMO (geneticky modifikovaných organismů) v ČR. Předestřel legislativu, důvody, metody a shrnul rozsah využívání GMO, představil i jednotlivá pracoviště zabývající se jejich kontrolou a monitorováním. Na závěr pozval přítomné na každoroční seminář o GMO, který se bude konat 18. května 2010 na VŠCHT v Praze. Ing. Jana Buchtová ze SZPI v Brně promluvila o významu, činnosti ale i zajímavostech Systému rychlého varování pro kontrolu potravin a krmiv (RASFF), který informuje mezinárodně o nebezpečích zjištěných v konkrétních potravinářských výrobcích. Profesor Miroslav Jůzl ve svém příspěvku o spotřebitelské jakosti brambor shrnul nejen význam a jakost této celosvětově významné komodity, ale i představil novou publikaci na toto téma Konzumní brambory na poli, v zahradě, v kuchyni, která obsahuje mimo řady cenných rad pro pěstitele a konzumenty, i značné množství receptů z brambor, a to i často málo známých. Na samotný závěr promluvil předseda hnutí Slow Food Prague, které usiluje o souhru etických zásad a kultury stolování, podpory poznávání různých chutí a požitku z jídla a klade si za úkol chránit, prosazovat a vychutnávat místní produkty, domácí odrůdy rostlin a upozorňovat na dávno zapomenuté recepty -- pravý opak současného stravování ve stylu Fast food.

Ingrovy dny byly zakončeny ve čtvrtek přednáškou prof. Jelena o laktóze a fermentačních procesech, tentokrát v rámci předmětu Mlékárenské technologie.

Materiály

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Článek v časopisu MASO09. 12. 201009. 12. 2010 13:08:32  
MAMULA et al_2010_Slow food09. 12. 201009. 12. 2010 13:07:33  
Program semináře09. 12. 201009. 12. 2010 13:06:32  
Souhrn akcí09. 12. 201009. 12. 2010 13:06:47