Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2015

 

XLI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin

(Sborník plných příspěvků z konference ke stažení)

ZAMĚŘENÍ XLI. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN "Ingrovy dny 2015" 

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 4. března 2015 v aule Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

VLOŽNÉ PRO ÚČASTNÍKY

Termín pro přihlášení k pasivní účasti je do 28. února 2015. Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník a občerstvení).

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky k aktivní účasti zasílejte podle přiloženého vzoru do 13. února 2015 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

PLATBA

Platbu vložného je možné provést od 1. ledna do 28. února 2015 na účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu je 7200310267/0100, variabilní symbol 2150091, konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka.

MÍSTO KONÁNÍ

Konference se bude konat v Aule Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, II. poschodí). Program konference bude zaslán. Pro posterová sdělení jsou k dispozici plochy o velikosti 100 x 100 cm. Součástí akce je odpolední prohlídka prostor ÚSTAVU TECHNOLOGIE POTRAVIN v MENDELOVĚ PAVILONU (M2).

Spolu pořádající instituce

 • Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

 • Společnost pro výživu

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Česká společnost chemická - Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii

 • Česká akademie zemědělských věd - Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin

Odborný výbor konference

 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • Doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)

Organizační výbor konference

 • Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
 • Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.
 • Ivana Kučínská (asistentka)

Program konference

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

09:15 -- 10:20 Vyžádané přednášky I.

 • Klanica, M.: Novela zákona o potravinách z pohledu SZPI
 • Dostálová, J.: Současné mýty o potravinách a výživě
 • Vyhnánek, T. et al.: Barevné pšenice - genetika a možnosti zpracování

10:20 -- 10:40 Diskuze

10:40 -- 11:00 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:00 -- 11:55 Vyžádané přednášky II.

 • Rejtharová, M. a Hera, A.: Sledování případného ilegálního použití hormonálně účinných látek při výkrmu skotu a prasat
 • Pospiech, M. et al.: Náhrady živočišných bílkovin v masných výrobcích
 • Vorlová, L.: Nutriční aspekty kozího mléka

11:55 -- 12:00 Diskuze

12:00 -- 12:15 Přestávka

12:15 -- 13:15 Vyžádané přednášky III.

 • Kameník, J.: Stane se technologie QDS revolucí při výrobě trvanlivých salámů?
 • Kalhotka, L.: Vývoj aktivních obalových materiálů s antimikrobiálním a protektivním účinkem na bázi přírodních extraktů

 • Golian, J., Belej, L. a Židek, R.: Možnosti autentifikácie druhového zastúpenia hydinového mäsa vo vybraných mäsových výrobkoch metódou Real-Time PCR

13:15 -- 13:20 Diskuze

13:20 -- 14:00 Přestávka na oběd (budova X - nová menza)

14:00 -- 16:00 Prohlídka budovy M2 -- poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin

09:00 -- 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (2. patro, chodba před aulou)

 1. Bartáková, K. et al.: Faktory ovlivňující obsah mastných kyselin v kravském mléce z českých farem

 2. Bischofová, S. et al.: Nový veřejný webový portál NUTRIVIGILANCE.CZ

 3. Bogdanovičová, K. et al.: Vlastnosti Staphylococcus aureus ze syrového mléka

 4. Bogdanovičová, S. a Jarošová, A.: Vliv tepelného opracováním na migraci di-n-butyl ftalátu a di-2-ethylhexyl ftalátu z obalů do masných výrobků

 5. Đorđević, Đ., Buchtová H.: Relationship between sushi ingredients portions and nutritional status of nigiri sushi prepared with different seafoods

 6. Dostálová, Y. a Hřivna, L.: Vliv použití přípravků INSENOL, YARA VITA THIOTRAC, YARA VITA MOLYTRAC a K-GEL na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene

 7. Dračková, E. et al.: Vliv užitkového typu volů na kvalitativní parametry jatečného těla a hovězího masa

 8. Dubjuk, J.: Biofilm v systémech odvodnění

 9. Dvořák, L. et al.: Využití diskriminační analýzy k odlišení syrovátkových sýrů v průběhu skladování pomocí techniky FT-NIR spektroskopie

 10. Goliáš, J. et al.: Etylenová aktivita u asijských a evropských hrušek ve skladování

 11. Goliáš, J. a Kožíšková, J.: Uchovatelnost odrůd třešní balených do technologické fólie

 12. Hrušková, M. a Švec, I.: Reologické vlastnosti a charakteristiky sušenek na bázi pšeničné, ječné, chia a tef mouky

 13. Ilko, V. et al.: Chemická a senzorická analýza jablkových nápojů

 14. Jarošová, M., Klejdus, B.:  Vliv huminových kyselin na růstové parametry a nutriční příjem ječmene jarního vystaveného působení NaCl

 15. Jefremova, M. et al.: Rychlá diagnostika toxinogenních plísní Aspergillus flavus izolovaných z potravin

 16. Jůzl, M. et al.: Nové postupy pěstování brambor šetrné k životnímu prostředí

 17. Jůzl, M. et al.: Zpracování syrovátky do potravin a produktů za pomocí konzervačních metod využívající účinné látky z rostlin

 18. Kala, R. et al.: Senzorické posouzení konzumních mlék

 19. Kirchnerová, K. et al.: Profil mastných kyselín mliečneho tuku rôznych plemien dojníc

 20. Kleckerová, A. et al.: Rtuť v rybách a vodním ekosystému ve vybraných lokalitách ČR

 21. Kleinová, J. et al.: Vliv použitého krmiva na spektrum mastných kyselin v rybím tuku různých druhů ryb

 22. Kouřimská, L. et al.: Využití bakteriocinů v mléčných výrobcích

 23. Králová, M. et al.: Screening syrovátkových bílkovin ve slovenské bryndze

 24. Křížová, Z. et al.: Aktuální obsah jódu v mléce a jeho význam v lidské výživě

 25. Kučerová, J. et al.: Hodnocení perníků s přídavkem různých sladidel

 26. Kýrová, V. et al.: Specializovaný monitoring geneticky modifikovaných potravin v ČR v letech 2008-2013

 27. Machálková, L. et al.: Vliv teploty skladování na změny barvy a textury čokoládových výrobků způsobené vývinem tukového výkvětu

 28. Osičková, R. et al.: Hmotnostní a rozměrové úbytky cukrové řepy (Beta vulgaris L.) v průběhu skladování

 29. Průšová, P. et al.: Ochrana trhu s potravinami Celní správou České republiky -- aktuální kauzy

 30. Rysová, J. et al.: Příprava a charakterizace polyklonálních protilátek proti ořechům

 31. Strnková, J. et al.: Odezva křepelčích vajec na nedestruktivní ráz v průběhu jejich skladován

 32. Šottníková, V., Kučerová, J.: Hodnocení směsí pro výrobu chleba v domácích pekárnách

 33. Šťastník, O. et al.: Účinek zkrmování barevné pšenice citrus na senzorické vlastnosti masa brojlerových kuřat

 34. Švec, I. a Hrušková, M.: Reologické vlastnosti a charakteristiky pečiva na bázi pšeničné, ječné, chia a tef mouky

 35. Vršková, M. et al.: Mlieková úžitkovosť cigájok vo vzťahu k somatickým bunkám

 36. Zárubová, L. a Božik, M.: Detekce reziduí botanických pesticidů na vybraných druzích zelenin

 

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Tisková zpráva z ID 201510. 03. 201510. 03. 2015 19:13:57  
Fulltextový sborník XLI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin04. 03. 201504. 03. 2015 07:12:24  
ID 2015_cirkulář konference21. 01. 201521. 01. 2015 11:43:42  
ID 2015_přihláška21. 01. 201521. 01. 2015 11:44:22  
ID 2015_Informations_english21. 01. 201521. 01. 2015 11:45:25  
ID 2015_Registration Form_english21. 01. 201521. 01. 2015 11:45:48  
Fotografie z ID 201421. 01. 201521. 01. 2015 12:13:41