Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2016

Ingrovy dny 2016

XLII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin

(Sborník plných příspěvků z konference ke stažení)

ZAMĚŘENÍ XLII. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN "Ingrovy dny 2016" 

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 9. března 2016 na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

VLOŽNÉ PRO ÚČASTNÍKY

Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 6. února 2016. Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník a občerstvení). Účastníci z MENDELU platí vložné bez oběda (840 Kč).

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky k aktivní účasti zasílejte podle přiloženého vzoru do 11. února 2016 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

PLATBA

Platbu vložného je možné provést od 1. ledna do 26. února 2016 na účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol 2160071, konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka. 

Pro zahraniční účastníky: (KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT:  KOMBCZPPXXX)

MÍSTO KONÁNÍ

Konference se bude konat v budově Q (konferenční místnost Q01 - velká posluchárna) na Mendelově univerzitě v Brně (Zemědělská 1, 613 00 Brno). Program konference bude zaslán. Pro posterová sdělení jsou k dispozici plochy o velikosti 100 x 100 cm. Součástí akce je odpolední prohlídka prostor ÚSTAVU TECHNOLOGIE POTRAVIN v MENDELOVĚ PAVILONU (M2).

Spolu pořádající instituce

 • Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

 • Společnost pro výživu

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Česká společnost chemická - Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii

 • Česká akademie zemědělských věd - Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin

Odborný výbor konference

 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • Doc. Ing. Růžena Uherová, PhD. (STU Bratislava)
 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • Doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)

Organizační výbor konference

 • Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (garant konference)
 • Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.
 • Ivana Kučínská (asistentka)

Sponzoři a mediální partneři

Tato akce se koná za přispění nebo záštitou následujících institucí a firem:

 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

 • MILCOM, a.s.

 • LABOSERV s.r.o. 

 • HELAGO-CZ s.r.o.

 • JRS Česká a Slovenská republika

 • MASO (mediální partner konference, odborný časopis pro obor zpracování masa uvedený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1210-4086)

Program konference

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

09:15 -- 10:20 Vyžádané přednášky I.

 • Klanica, M.: Výsledky dozorové činnosti SZPI v oblasti veřejného stravování za rok 2015 (SZPI, ústřední ředitel)

 • Dostálová, J.: Máme se bát palmového oleje? (VŠCHT v Praze)

 • Komprda, T.: Obohacování potravin živočišného původu o n-3 mastné kyseliny (MENDELU)

 • Panovská, Z.: Kvalita výrobků ze senzorického hlediska (VŠCHT v Praze)

10:20 -- 10:40 Diskuze

10:40 -- 11:00 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:00 -- 12:00 Vyžádané přednášky II.

 • Hrušková, M. et al.: Len setý - uplatnění semene v cereálním oboru (VŠCHT v Praze)

 • Kouřimská, L. et. al.: Porovnání majoritních složek a profilu mastných kyselin kaseinových a albuminových mlék různých živočichů (ČZU Praha)

 • Pokorná, J. et al.: Káva z pohledu současného spotřebitele (VFU Brno)

 • Honzík, Z.: Koncentráty vlákniny, význam a užití v potravinách (J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG)

12:00 -- 12:10 Diskuze

12:10 -- 12:30 Přestávka

12:30 -- 13:30 Vyžádané přednášky III.

 • Míková, K., Panovská, Z.: Senzorické hodnocení salámů junior (VŠCHT v Praze)

 • Saláková, A. et al.: Porovnání kvality vepřového masa pocházejícího ze šesti svalových partií (VFU Brno)

 • Golian, J. et al.: Nutričný a zdravotný potenciál vybraných biologických zložiek mlieka (SPU v Nitre)

 • Čejna, V.: Moderní trendy v sýrařství pro gastronomii (Savencia fromage&dairy CZ)

13:30 -- 13:45 Diskuze

13:45 -- 15:00 Přestávka na oběd (budova X - nová menza)

15:00 -- 16:00 Prohlídka budovy M2 -- poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin

09:00 -- 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (chodba před konferenční místností)

 • Abdullah, F. A. A. et al.: Effect of high-oxygen MAP on the pH value and ammonia content in organic chicken meat (VFU Brno)

 • Bartáková, K. et al.: Obsah mastných kyselin v kozím a ovčím mléce v průběhu laktace (VFU Brno)

 • Bogdanovičová, K. et al.: Goat's colostrum risk assessment with Staphylococcus aureus toxigenic strains in the Czech Republic (VFU Brno)

 • Bogdanovičová, S. et al.: Ftaláty v potištěných a nepotištěných obalech masných výrobků (AF MENDELU)

 • Borkovcová, I. et al.: Výskyt biogenních aminů ve slovenské bryndze (VFU Brno)

 • Burdová, E. et al.: Mikrobiologické parametry paštik v průběhu skladování (AF MENDELU)

 • Đorđević, Đ. et al.: Oxidative stability of wasabi (Wasabia japonica) paste during storage periods (VFU Brno)

 • Dostálová, Y. et al.: Porovnání jakostních parametrů pšeničného piva v závislosti na druhu použité odrůdy pšenice s barevným perikarpem (AF MENDELU)

 • Dračková, E. et al.: Vliv užitkového typu krav na kvalitativní parametry jatečného těla a hovězího masa (AF MENDELU)

 • Elzner, P. et al.: Ovlivnění kvality a výnosu brambor výživou dusíkem (AF MENDELU)

 • Gál, R. et al.: Posouzení ztrát hmotnosti tepelně opracovaných masných výrobků v průběhu technologického zpracování (UTB Zlín)

 • Goliáš, J. et al.: Uchovatelnost odrůd třešní balených do plastické folie (ZF MENDELU)

 • Goliáš, J. et al.: Tvorba těkavých aromatických sloučenin v 7 odrůdách třešní v posklizňovém skladování (ZF MENDELU)

 • Hernandez, J. et al. : The use of spent grain as an ingredient for the production of bread (AF MENDELU)

 • Ilko, V. et al.: Uplatnění dextrinů v recepturách smažených pokrmů (VŠCHT v Praze)

 • Janečková, M. et al.: Obsah vybraných anthokyanů ve vzorcích barevných pšenic (AF MENDELU)

 • Jefremová, M. et al.: Plesnivění potravin (SZU v Praze)

 • Jůzl, M. et al.: Dynamika jakostních změn pH u vepřového masa (AF MENDELU)

 • Kalhotka, L. et al.: Testování antimikrobiálního účinku aktivních obalových materiálů na bázi přírodních extraktů

 • Konečná L. et al.: Porovnání majoritních složek a profilu mastných kyselin kaseinových a albuminových mlék různých živočichů (AF MENDELU)

 • Kos, I. et al.: Consumer perception of dry fermented game sausages with bay leaf (Laurus nobilis L.) etheric oil (University of Zagreb)

 • Kupčíková, L. et al.: Kvalita jatečně upraveného těla kohoutů nosného typu (AF MENDELU)

 • Müllerová, M. et al.: Vliv skladovacích podmínek, typu obalu a doby skladování na jakostní parametry pražené kávy (AF MENDELU)

 • Pytel, R. et al.: Vliv délky skladování na barvu vaječných obsahů křepelčích vajec (AF MENDELU)

 • Pytel, R. et al.: Viskozita kozího mléka (AF MENDELU)

 • Siatková, M. et al.: Monitoring esterů kyseliny ftalové ve Středočeském kraji České republiky (AF MENDELU)

 • Svobodová, A. et al.: Kvalita bramborových hlíz při hnojení digestátem (VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o)

 • Sýkora, V. et al.: Senzorické a kolorimetrické hodnocení zeleninové dětské výživy (AF MENDELU)

 • Šňurkovič, P. et al.: Hodnocení změn látkového složení rajčat v průběhu skladování metodou NIR spektroskopie (ZF MENDELU)

 • Šofrová, J. et al.: Mastné kyseliny jako ukazatel jakosti různých druhů rostlinných a živočišných tuků (AF MENDELU)

 • Švec, I. et al.: Statistický popis RVA profilů kompozitních směsí se lněnou vlákninou (VŠCHT v Praze)

 • Vršanská, M. et al.: Stanovení množství proteinů ve slepičích a křepelčích vejcích pomocí biuretovy metody (AF MENDELU)

 • Vysloužil, J. et al.: Systém popisu a klasifikace vzorků potravin pro hodnocení zdravotních rizik -- FoodEx2 (SZÚ Brno)

 • Zábrodská, B. et al.: Možnosti stanovení obsahu vody v medu (VFU Brno)

 • Začal, J. et al.: Monitoring pevnosti skořápek křepelčích, slepičích vajec akustickou emisí (AF MENDELU)

Doprovodný program konference

Jako každým rokem jsou osloveni odborníci z řad tuzemských či zahraničních pracovníků vědy a výzkumu nebo odborníci z praxe, aby vystoupili s vyžádanou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky MENDELU.

V pondělí 7. března (11:00-12:50) vystoupí Katarína Cibulová s přednáškou (M01.03) v rámci přednášky předmětu Společné stravování s tématem "Produkce masných výrobků z pohledu malého regionálního výrobce".

Ve čtvrtek 10. března vystoupí odborníci VaV s níže uvedenými tématy pro studenty a akademické pracovníky (M 2.11 - vrchní posluchárna Mendelova pavilónu):

 • doc. Ing. Eva Samková, Ph.D. (JČU České Budějovice) "Faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v mléce"

 • Ing. Vojtěch Ilko, Ph.D. (VŠCHT v Praze): "Využití senzoriky v praxi"

 • doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. (ČZU Praha): "Porovnání majoritních složek a profilu mastných kyselin kaseinových a albuminových mlék různých živočichů"

 • prof. Ing. Jana Dostálová, Ph.D. (VŠCHT v Praze): "Sůl a její pozitiva a negativa ve výživě"

 • RNDr. Petr Šedivák: "Potravinářská mikrobiologie ve vztahu k dozoru v oblasti společného stravování"

 V pátek 11. března (13:30-15:00) proběhne seminář odborníků z MENDELU a UNIVERSITY OF ZAGREB na téma "Výroba a kontrola jakosti potravin v ČR a CHORVATSKU" (M01.03).

Dokumenty

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Fulltextový sborník XLII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin23. 03. 201623. 03. 2016 08:08:38  
ID2016_program a plánek akce02. 03. 201602. 03. 2016 16:16:03  PLANEK_ID2016.pdf