Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2012

Ingrovy dny 2012

Ve čtvrtek 1. března 2012 se v aule Mendelovy univerzity v Brně konala konference XXXVIII. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin, který je tradiční a doprovodnou akcí veletrhů BVV (SALIMA). V rámci Ingrových dnů 2012 proběhlo více vzdělávacích akcí. Program a přihláška je níže v dokumentech (1. cirkulář a přihláška).

Doprovodné akce ID2012:

Den před samotným seminářem, tj. ve středu 29.2. 2012, budou cílové skupině zejména z řad studentů VŠ (zájemci z MENDELU, MU, VFU) přednášet odborníci témata, jejichž společným jmenovatelem je mléko, proto název Den s mlékem na MENDELU. Tato akce proběhne pod patronací projektu OPVK (doc. Šustové) "Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (web: http://mlekarstvi.cz). Program bude níže v dokumentech (Den s mlékem). Tato akce je spolufinancována z ESF a státního rozpočtu ČR, takže je vstup volný.

Další doprovodnou akcí je výstava části ze světově největší sbírky sýrových etiket s názvem -

"101 let tavených sýrů". Slavnostní otevření výstavy bude 28. února 2012 ve 14 hodin

Možnost prohlídky: od 29. 2. do 22. 3. 2012 v pracovní dny od 7:00-18:00 v budově Q -- atrium, Mendelova univerzita v Brně. Vystavené etikety pocházejí z největší světové sbírky sýrových etiket a dokumentů Laktos collection. Sbírku vytvořil předseda Klubu sběratelů kuriozit Ing. Ladislav Likler a roku 2007 ji převzala společnost LAKTOS s.r.o., Praha. Sbírka je neustále doplňována a je největší na světě.

VLOŽNÉ

Vložné pro tento rok je stanoveno na 960 Kč vč. DPH, v tom jsou hrazeny náklady na oběd a občerstvení (120 Kč), sborník a doprovodné náklady konference.

Platbu je možné provést od 1. ledna do 29. února 2012. Pokyny k platbě budou zaslány přihlášeným účastníkům na začátku ledna spolu s definitivním programem.

Zaměstnanci MENDELU nemají ve vložném hrazen oběd (vložné je pro ně 840 Kč).

Seminář se bude konat v Aule Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 1,
613 00 Brno, budova A, II. poschodí).

 

AKTIVNÍ ÚČAST A PŘÍSPĚVKY PRO SBORNÍK

Přihlášky a v případě aktivní účasti i názvy příspěvků spolu s abstraktem zašlete nejpozději do 22. prosince 2011, celý příspěvek pak do 20. ledna 2012
na e-adresu ingrovy.dny@mendelu.cz, nebo na poštovní adresu 
Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Rozsah přednášky je 20-30 minut a vyžádaných příspěvků 15-20 minut.

Pro posterová sdělení jsou k dispozici plochy o velikosti 1x1 m.

Případné další informace lze získat u pořadatelů nebo na e-adrese: ingrovy.dny@mendelu.cz

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., tel.: 545 133 264, miroslav.juzl@mendelu.cz

Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., tel.: 545 133 193, snedomov@mendelu.cz

Ivana Kučínská, tel.: 545 133 195, kucinska@mendelu.cz

Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.

 

PROGRAM

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00               Zahájení semináře

Přivítání účastníků (Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně, prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. děkan Agronomické fakulty)

Úvodní slovo  (Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

09:20 -- 10:50 Vyžádané přednášky

doc. A. Horna a kol.: Antioxidanty, vitamíny nebo přídatné látky?

Ing. J. Sochor: Látky určené k aromatizaci potravin ve světle legislativy EU

Mgr. M. Rejtharová a kol.: Monitoring residuí veterinárních léčiv v potravinových surovinách živočišného původu

doc. R. Uherová: Laetril -- Amygdalin -- Vitamín B17

10:50 -- 11:10 Diskuse

11:10 -- 11:40 Přestávka, prohlížení posterů (ochutnávka nápoje ze zeleného ječmene a prohlídka OPVK sekce v A22)

11:40 -- 13:15 Vyžádané přednášky

prof. P. Pipek: Aktuální metody hodnocení jakosti masa a masných výrobků

MVDr. J. Kameník a kol.: Řízení kvality trvanlivých fermentovaných masných výrobků

prof. J. Ehrenbergerová a kol.: Využití zeleného ječmene ve výživě

prof. K. Kopec: Jakost zeleniny z hlediska nutrigenomiky

Ing. A. Přidal: Aktuální problematika hodnocení a jakosti medu

13:15 -- 13:30 Diskuse

13:30 -- 14:15 Přestávka na oběd 

14:15 -- 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (2. patro, chodba před aulou)

Bajbár, M.: Rezidua clenbuterolu v potravinách -- významné riziko pro sportovce?

Bednářová M., Borkovcová, M., Fišer, V.: Potemník moučný jako funkční potravina

Bovšková, H., Míková, K.: Stanovení obsahu karotenoidů ve vaječném žloutku rychlometodou iCHECK

Bušová M.: Výskyt antioxidačně působících látek u sladkovodních ryb

Dračková, E., Lichovníková, M., Šubrt, J.: Porovnání barvy prsní svaloviny kuřat krmených výpalky (DDGS) různého původu

Elzner, P., Jůzl, M., Drápal, K., Bubeníčková, A.: Vliv lokality, odrůdy a hnojení dusíkem na výnos a obsah škrobu u brambor

Foltys, V., Kirchnerová, K., Vršková, M.: Rýchle stanovenie pôvodcov mastitíd pomocou komerčných testov

Gregor, T., Los, J., Kryl, P.: Sledování analytických parametrů piva vyráběného odlišným technologickým způsobem v minipivovarech

Hanzelková, Š., Řehůřková, I., Beneš, P., Götzová, J., Ruprich, J.: DATEX.CZ -- Systém sběru dat ČR o výskytu kontaminantů v potravinách pro hodnocení zdravotních rizik

Hodulová, L., Kostrhounová, R., Borkovcová, I., Vorlová, L., Pechová, A.: Stanovení cholesterolu v kozím mléce po suplementaci krmné dávky mědí

Hrubá, R.: Konkurenceschopnost mléčného sektoru na liberalizovaném trhu

Hrušková, M., Švec, I., Jurinová, I.: Charakteristiky cereálních výrobků z pšeničné mouky s přídavkem rosičky krvavé

Chodurová, M., Hřivna, L.: Vztah mezi vybranými parametry kvality během vegetace cukrovky

Jůzl M., Šustová, Lužová, T.: Publicita projektu OPVK s názvem Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Kalhotka L., Hůlová M., Přichystalová J., Lužová T., Konečná H .: Významné skupiny mikroorganismů stanovené v čerstvých kozích sýrech v průběhu laktace

Kirchnerová, K., Foltys, V.,  Špička, J.: Mastné kyseliny mliečneho tuku vo vzťahu k produkcii               a kvalite mlieka pri celoročnej kŕmnej dávke

Konečná H., Strnadová D., Šustová K., Kalhotka L.: Senzorické srovnání čerstvých kozích sýrů z konvenční a ekologické farmy

Kováčová, M., Dodok, L., Mikuš, L., Čičová, I., Javureková, R.: Horkosť a obsah saponínov vo vybraných odrodách quinoi

Martykánová, L., Blahová, J., Dofková, M., Ruprich, J.: Nejčastější zdroje dietární expozice kombinovaným reziduím pesticidů v ČR

Mikuš, L., Kováčová, M.,  Dodok, L.: Príprava pekárského výrobku s prídavkom quinoi

Mlček, J., Rop, O., Juríková, T.: Vliv stravovacích zvyklostí na hyperaktivitu a obezitu u dětí věku 10 až 12 let

Nedomová, Š., Simeonovová, J., Buchar, J.: Textura vařených těstovin hodnocená instrumentálními metodami

Nedomová, Š., Šottníková, V., Simeonovová, J., Buchar, J., Vávrová, L.: Stanovení křehkosti extrudovaných chlebů různých druhů

Nedomová, Š., Trnka, J., Přidal, A., Stoklasová, P., Buchar, J.: Chování vybraných druhů medu při rázovém zatěžování

Panovská, Z., Štern, P., Valentová, H., Čmejlová, K.: Senzorické a reologické vlastnosti čokoládových pomazánek

Potůček, T., Rohlík, B-A., Šimoniová, A., Škorpilová, T., Petrová, M., Pipek, P.: Enzymová detekce zmrazování ryb

Přidal, A.: Hodnocení medu s využitím optické aktivity jeho cukrů

Rozíková, V., Zorníková, G., Gregor, T., Przywarová, A.: Složení mastných kyselin křepelčích vajec krmených semeny Šalvěje španělské (Salvia hispanica)

Saláková, A., Pavlík, Z., Kameník, J., Čech, Z., Steinhauserová, I.: Využití extraktu z červeného vína v masných výrobcích

Shansharova, D.A., Umiraliyeva L.B., Abdraimova D.B.: The technology of wheat bread with processed corn groats

Staruch, L., Marcel Mati, M., Gombita, P.: Situácia na trhu s mäsovými výrobkami a pojednanie o ich kvalite z hľadiska druhu a obsahu bielkovín

Straka, I., Tremlová, B., Tauferová, A.: Měření barvy povrchových slupek citrusových plodů metodou analýzy obrazu

Sýkora, V., Jůzl, M., Šustová, K.: Ovlivnění fermentovaných mléčných výrobků nopalem

Šípková, A., Dostálová, J., Švehlová, A.:Hodnocení obsahu tuku a jeho složení mastných kyselin v cukrářských náplních a polevách

Švec, I., Hrušková, M., Jurinová, I.: Reologické vlastnosti kompozitní směsi pšeničné a konopné mouky

Vršková, M.: Mäsová užitkovost holštajnských býkov z výkrmu baby-beef

Zaujec, K., Gondeková, M.: Senzorické ukazovatelke jatočných kráv dvoch vekových kategórií v závislosti na mramorování mäsa

Tisková zpráva

První březnový den se na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU) konal 38. ročník konference s mezinárodní účastí s názvem "Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin", který bývá společně s doprovodnými akcemi zahrnut pod "Ingrovy dny 2012". Vše začalo již v úterý 28. února, kdy byla slavnostně otevřena výstava sýrových etiket z největší světové sbírky s názvem "101 let tavených sýrů". Ve středu 29. února dominoval aule "Den s mlékem na MENDELU". Na čtvrteční konferenci, která patří k tradičním doprovodným akcím veletrhů BVV SALIMA, bylo před více než 120 registrovanými účastníky prezentováno devět referátů a 37 posterových sdělení z oblasti kontroly jakosti potravin a surovin, kde své neopomenutelné místo, již kvůli tomu, po kom je akce pojmenována, má maso a masné výrobky.

Úvodní sekci zaměřenou na hodnocení zdravotní nezávadnosti potravin a na nutriční tématiku otevřel doc. Aleš Horna ze Společnosti pro výživu s příspěvkem zaměřeným na vnímání a často i neporozumění spotřebitele takovým pojmům jako jsou antioxidanty, vitamíny nebo přídatné látky. Na něj navázal Ing. Jiří Sochor z DG SANCO, který podrobně seznámil účastníky s regulačním rámcem EU pro látky přidávané do potravin. Mgr. Martina Rejtharová z ÚSKVBL shrnula poznatky z monitoringu residuí veterinárních léčiv v potravinových surovinách živočišného původu v ČR za období posledních pěti let a informovala o legislativních opatřeních, o nevyhovujících nálezech a mezinárodní spolupráci v této oblasti a plánu do budoucna. Blok uzavřela doc. Ružena Uherová z STU Bratislava s tématem nutričním, vybrala látku nepříliš známou a prezentovanou pod různými názvy, a to Laetril -- Amygdalin -- Vitamín B17. V následující diskuzi s přednášejícími byly dotazy cíleny zejména na oblast látek přídatných a monitoring residuí.

Po přestávce a prohlídce posterové sekce autorů otevřel prof. Petr Pipek z VŠCHT v Praze sekci kontroly jakosti jednotlivých produktů a pohovořil o aktuálních metodách hodnocení jakosti masa a masných výrobků, věnoval se podrobněji zejména problematice označování obsahu masa v masných výrobcích. Poté MVDr. Josef Kameník z VFU Brno nastínil požadavky na vybrané trvanlivé fermentované masné výrobky a zaměřil se na řízení jejich kvality s konkrétním odkazem na výzkumný experiment řešený na jeho pracovišti, ten byl zaměřen na kontrolu jakostních parametrů Poličanu. Trojice přednášejících z MENDELU uzavřela tuto sekci. Nejprve prof. Jaroslava Ehrenbergerová seznámila posluchače s praktickým využitím zeleného ječmene ve výživě člověka, a to včetně ochutnávky, posléze prof. Karel Kopec promluvil o jakosti zeleniny z hlediska nutrigenomiky. Sladkou tečkou na závěr bylo vystoupení Ing. Antonína Přidala, který přednesl aktuální problematiku hodnocení a jakosti medu, včetně několika žhavých problémů ve stávající legislativě. V bohaté diskuzi zazněly poznámky a otázky, které si klade nejen odborná veřejnost, ale jsou někdy i tendenčně předkládány všem spotřebitelům v masmédiích, kvalita potravin tuzemských a zahraničních, jejich označování, spotřebitelské návyky, apod. Posterových příspěvků bylo prezentováno 37 v chodbách vedle auly a dalších 12 v rámci publicity vzdělávacích projektů OPVK řešených na Agronomické fakultě MENDELU.

V případě Vašeho zájmu Vás odkazujeme na jednotlivé autory a jejich anotace uvedené v tištěném nebo úplné články uvedené v elektronickém sborníku.

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na příští ročník této akce, která se bude konat opět s bohatým doprovodným programem na počátku března roku 2013 na Mendelově univerzitě v Brně.

Dostupné materiály