Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2013

Ingrovy dny 2013

XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013

(Sborník příspěvků z konference ke stažení)

Na konci února se v aule Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) budou konat Ingrovy dny 2013 jejíž hlavní součástí je XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin (39th Food Quality and Safety Conference).

V rámci Ingrových dnů 2013 opět proběhnou další akce, a to Den s mlékem na MENDELU a výstava sýrových etiket "222 let Camembertu", které jsou pořádán v rámci udržitelnosti projektu OPVK s názvem "Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství".

Spolu pořádající instituce

 • Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta - Ústav technologie potravin

 • Společnost pro výživu

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Česká společnost chemická - Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii

 • Česká akademie zemědělských věd - Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin

Odborný výbor konference

 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • Prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc. (MENDELU)

Organizační výbor konference

 • Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

 • Doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

 • Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.

 • Prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

 • Ivana Kučínská (asistentka)

Program konference

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00              Zahájení konference

Přivítání účastníků (Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně)

Úvodní slovo  (Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

09:15 -- 09:45 Vyžádaná přednáška

 • Prof. Hartog: Sustainable animal and human nutrition: feeding the future (v anglickém jazyce s českým překladem) 

Tato přednáška je uspořádána v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0022: "Partnerská síť AGRO"

09:45 -- 10:00  Diskuze

10:00 -- 10:20  Přestávka, prohlížení posterů

10:20 -- 11:20  Vyžádané přednášky I.

 • Prof. Dostálová: Nasycené mastné kyseliny ve výživě a v potravinách
 • Ing. Fašiangová: Výživa obyvatelstva a kvalita potravin na Slovensku
 • MVDr. Pospiech et al.: Metody pro kontrolu složení masných výrobků

11:30 -- 11:50  Diskuze

11:50 -- 13:10  Vyžádané přednášky II.

 • Ing. Kalhotka et al: Nanočástice a nanotechnologie v potravinářství

 • Doc. Mareš et al.: Kvalita rybího masa a aktuální hodnocení jakosti ryb
 • Ing. Jandásek et al.: DLG hodnocení masných výrobků
 • Prof. Jarošová: Činnost Ústavu technologie potravin AF MENDELU

13:10 -- 13:30  Diskuze

13:30 -- 14:00 Přestávka na oběd (budova O)

14:00 -- 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (2. patro, chodba před aulou)

 • Bednářová, M., Borkovcová, M., Zeman, L.: Entomofágie v podmínkách České republiky -- vhodné druhy
 • Březková, V., Derflerová Brázdová Z.: Rizikové faktory osteoporózy -- znalosti, postoje a chování
 • Bušová, M., Čelechovská, O.: Studie výskytu kadmia u Kapra obecného Cyprinus carpio L.
 • Daňková, R., Jarošová, A.: Analýza ftalátů v zemědělských půdách Čech
 • Dračková, E., Šubrt, J., Filipčík, R.: Vliv užitkového typu skotu na kvalitativní parametry jatečného těla a hovězího masa
 • Foltys, V., Říha, J., Kadlec, R., Kirchnerová, K., Vršková, M.: Využitie postdipingu na prírodnej bázi k ošetreniu vemena po dojení
 • Gál, R., Jandásek, J., Dračková, E., Lichovníková, M., Nivnická, E.: Porovnání technologických vlastností zvěřiny Prasete divokého
 • Galiová, E., Lichovníková, M., Dračková, E. Przywarová, A.: Hodnocení barvy žloutku subjektivní a objektivní metodou u vařených a syrových biovajec
 • Hrušková, M., Švec, I., Kallasová, E., Hofmanová, T.: Ječné těstoviny s nutričním přínosem
 • Chodová, D., Tůmová, E., Volek, Z.: Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků
 • Ilko, V., Doležal, M.: Vznik esterů 3-MCPD a glycidolu v masných výrobcích
 • Javorová, J., Falta, D., Velecká, M., Andrýsek, J., Večeřa, M., Studený, S., Chládek, G.: Vliv počtu somatických buněk na kvalitativní ukazatele mléka
 • Jůzl, M., Elzner, P., Drápal, K., Sýkora, V.: Vliv druhu a dávky dusíkatého hnojení na výnos a kvalitu brambor
 • Kalhotka, L., Jůzl, M., Plevová, S.,  Villagomez Gutierrez, M. G.: Dynamika změn vybraných mikrobiologických a fyzikálních parametrů výsekového hovězího masa
 • Kalová, M., Borkovcová, M.: Začlenění odpadů do produkce krmiva Bráněnkou Hermetia illucens
 • Kapounová, Z., Blahová, J., Dofková, M., Řehůřková, I., Ruprich, J.: Dietární expozice selenu v české populaci
 • Kašpar, L., Buchtová, H.: Parametry údržnosti klobás s podílem masa kapra obecného (Cyprinus carpio L.)
 • Kavřík, R., Řehůřková, I., Ruprich, J.: Různé druhy mléka z hlediska obsahu jódu
 • Kirchnerová, K., Foltys, V., Špička, J.: Vplyv štádia laktácie dojníc na pastve na profil mastných kyselín mliečneho tuku
 • Kleinová, J., Klejdus, B.: Stanovení obsahu těkavých látek v pivu pomocí vybraných separačních metod
 • Kolářová, M., Sládková, P.: Vliv probiotik na počty vybraných patogenů ve střevním traktu selat
 • Kotková, B., Hřivna, L.: Vliv diferencované aplikace dusíku a síry na výnos a technologické parametry zrna ječmene
 • Kováčová, M., Dodok, L., Žofajová, L.: Vplyv prídavku β-glukánového koncentrátu na organoleptické vlastnosti a trvanlivosť muffinov
 • Králíčková, Š., Konečná, L., Kuchtík, J., Filipčík, R.: Vliv pořadí laktace a četnosti vrhu na obsahy základních složek v mléce koz plemene Hnědá krátkosrstá
 • Králová, M., Procházková, Z., Svobodová, V., Janštová, B., Přidalová, H., Vorlová, L.: Diskriminační analýza FT-NIR spektrometrie při zpracování mléka a sýrů
 • Krejčíková, M., Jarošová, A.: Obsah ftalátů v rostlinných olejích po skladování
 • Kučerová, J., Lexmaulová, H.: Nové receptury pro výrobu bezlepkového trvanlivého pečiva
 • Kumbár, V., Nedomová, Š.: Tokové a analytické vlastnosti kravského mléka
 • Kouřimská, L.: Senzorická kvalita tekutých mléčných výrobků na našem trhu
 • Los., J., Fryč, J., Gregor, T.: Vyhodnocení parametrů mobilní sušárny kukuřice v praxi
 • Musilová, L., Lošák, T., Zlámalová, T., Fryč, J., Vítěz, T., Vítězová, M., Hlušek, J., Mareček J.: Porovnání aplikace digestátu a minerálních hnojiv na chemické složení kedluben a obsah živin v půdě
 • Nedomová, Š., Simeonovová, J., Buchar, J., Strnková, J.: Stanovení mechanických vlastností kávových zrn před mletím
 • Panovská, Z., Hospodková, I.: Slaná chuť a její vnímání
 • Pavlík, Z.,  Saláková, A., Kameník, J.: Přídavek hovězích kolagenních vláken do trvanlivého fermentovaného salámu
 • Pechková, J., Hřivna, L.: Dynamika růstu a změny kvality cukrové řepy během vegetace v roce 2012
 • Průšová, P., Seidl, J., Čížková, H.:  Možnosti použití cely s planárními elektrodami pro měření impedance pomerančových šťáv
 • Přichystalová, J., Dostálová, L., Kalhotka, L., Chybová, K.: Mikrobiologická analýza sýrů zakoupených ve specializovaných prodejnách v Brně
 • Puškárová, L., Jarošová, A., Kameník, J.: Obsah ftalátov v obaloch mäsových výrobkov
 • Rozíková, V., Gregor, T., Puškárová, L.: Analýza methanolu v alkoholických nápojích při bezplatném měření v rámci Jihomoravského kraje
 • Sharaf Idriss, E., Tančin, V., Foltys, V., Kirchnerová, K., Zaujec, K.: Frequency distributions of mastitis pathogens under different somatic cell count in dairy cow
 • Šottníková, V., Umiraliyeva, L. B.: Směsi koření na pizzu
 • Staruch, L., Mati, M., Gombita, P.: Kvalita mäsových výrobkov -- sledovanie obsahu a druhu bielkovín vo vybraných mäsových výrobkoch
 • Šimoniová, A., Skřivánek, A., Škorpilová, T., Pipek, P.: Souvislost pH a barvy masa
 • Škorpilová, T., Šimoniová, A., Rohlík, B. A., Pipek, P.: Detekce zmrazení kuřecího masa pomocí akonitázy
 • Teplá, J., Strnková, J., Sýkora, V., Dvořák, L., Jůzl, M., Nedomová, Š., Šustová, K.: Senzorické hodnocení másel dostupných na českém trhu
 • Velecká, M., Falta, D., Javorová, J., Večeřa, M., Andrýsek, J., Chládek, G.: Vliv složení a kvalitativních ukazatelů mléka na bod mrznutí
 • Vršková, M., Kirchnerová, K., Foltys, V., Říha, J.: Porovnanie komerčních testov určených na rýchlu detekciu mastitíd s klasickými metodami
 • Zorníková, G., Pospíšková, P., Kolářová, M.: Vliv probiotických aditiv na počty bakterií mléčného kvašení ve střevě selat

ERRATA

 • Svobodová, J., Tůmová, E.: Vliv systému ustájení a genotypu na mikrobiální kontaminaci vajec nosných slepic

 • Švec, I., Hrušková, M.: Hodnocení střídy pečiva s přídavkem konopných produktů analýzou obrazu

Oficiální seznam akcí -- INGROVY DNY 2013 (souhrn pro účely PR)

Název akce: Výstava sýrových etiket -- "222 let Camembertu"

Pořadatel: Ústav technologie potravin (MENDELU), OPVK projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství, Klub přátel sýrů (MENDELU) a Laktos s.r.o.

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky): Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (+420 54513 3264,ingrovy.dny@mendelu.czmiroslav.juzl@mendelu.czhttp://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare ),

Termín konání: 26. 2. 2013 až 26. 3. 2013

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, FRRMS (atrium Z, třída Generála Píky 7, zastávka Bieblova)

Cílová skupina -- komu je akce určena:  okruh účastníků z řad vysokoškolských studentů a pracovníků výzkumu, vývoje a široká veřejnost

Krátká anotace:

Výstava z největší světové sbírky sýrových etiket LACTOS COLLECTION u příležitosti Ingrových dnů 2013 pod hlavičkou projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ("Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství"). Akce je mapuje etikety sýru Camembert, kterému se bude věnovat i jedna přednáška na Dnu s mlékem na MENDELU (28.2.2013).

 

 

Název akce: XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin -- "Ingrovy dny 2013"

Pořadatel: Ústav technologie potravin

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky): Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (+420 54513 3264,ingrovy.dny@mendelu.czmiroslav.juzl@mendelu.czhttp://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare ),

Termín konání: 27. 2. 2013 (9:00-16:00)

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně (aula)

Cílová skupina -- komu je akce určena:  široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku

Krátká anotace:

Konference v rámci Ingrových dnů 2013 je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku. Na programu jsou vyžádané přednášky o jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin v aktuálním kontextu v rámci jednotlivých komodit, respektive o problematice jednotlivých metod hodnocení. V bohaté posterové sekci budou prezentovány výsledky z celého spektra zemědělských surovin, jejich kontroly a výroby a kontroly potravin. V doplňkové sekci budou představeny vybrané projekty OPVK řešené na MENDELU.

 

Název akce: Den s mlékem na MENDELU -- "Ingrovy dny 2013"

Pořadatel: Ústav technologie potravin, OPVK projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky): Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (+420 54513 3264,ingrovy.dny@mendelu.czmleko@mendelu.czhttp://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare ),

Termín konání: 28. 2. 2013 (9:00-16:00)

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně (aula)

Cílová skupina -- komu je akce určena:  okruh účastníků z řad vysokoškolských studentů, doktorandů, profesních pracovníků a pracovníků výzkumu a vývoje

Krátká anotace:

Odborný seminář u příležitosti Ingrových dnů 2013 pod hlavičkou projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ("Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství") zahrnuje šest přednášek, jejichž společným tématem je mléko. Ke studentům a pracovníkům výzkumu a vývoje promluví přední odborníci z univerzit a výzkumných ústavů ČR. Program je v přípravě. Tato akce je spolufinancována z ESF a státního rozpočtu ČR, vstup je volný a nepodléhá přihlašování.

Kompletní a aktualizovaný seznam přednášek a sdělení ID 2013 bude vyvěšen zde nebo na webu www.mlekarstvi.cz, v případě dotazů nás můžete kontaktovat i na uvedených e-mailech (mleko@mendelu.czingrovy.dny@mendelu.cz).

Dostupné materiály

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
SBORNÍK XXXIX. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN - INGROVY DNY 201319. 03. 201319. 03. 2013 18:09:56  
Publicita Výstava 222 let Camembertu11. 03. 201319. 03. 2013 18:11:48  
ID 2013 - přihláška24. 01. 201324. 01. 2013 10:33:55  
Program konference ID 201324. 01. 201324. 01. 2013 10:34:21  
Den s mlékem (ID 2013)24. 01. 201324. 01. 2013 10:34:43  
Leták - výstava 222 let CAMEMBERTU24. 01. 201311. 03. 2013 13:00:13