Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2014

XL. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014

(Sborník plných příspěvků z konference)

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

DEN S MLÉKEM NA MENDELU -- doprovodná akce konference

Ve čtvrtek 6. března 2014 se konal v aule MENDELU již 4. ročník DNE S MLÉKEM NA MENDELU, který je určen zejména pro studenty brněnských univerzit, pracovníky výzkumu a vývoje a další zájemce o problematiku produkce, zpracování a sledování kvality mléka a mléčných výrobků s důrazem na popularizaci jejich konzumace. Na tuto akci je volný vstup, koná se v rámci udržitelnosti projektu CZ.1.0/2.3.00/09.0081 (Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství).

PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKA Z PRAXE -- doprovodná akce konference

Ve čtvrtek 6. března 2014 je pro studenty MENDELU připravena přednáška nazvaná POTRAVINÁŘSKÁ MIKROBIOLOGIE VE VZTAHU K DOZORU V OBLASTI SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ zaměřená na HACCP systém a zkušenosti z praxe. Na tuto akci je volný vstup, koná se v rámci udržitelnosti projektu CZ.1.0/2.3.00/09.0081 (Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství). 

VLOŽNÉ

Termín pro přihlášení k aktivní nebo pasivní účasti je do 31. ledna 2014Vložné bylo 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník s vloženým DVD a občerstvení).

MÍSTO KONÁNÍ

Konference se konala v Aule Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, II. poschodí). Pro posterová sdělení jsou k dispozici plochy o velikosti 100 x 100 cm.

Součástí akce je odpolední prohlídka prostor ÚSTAVU TECHNOLOGIE POTRAVIN v MENDELOVĚ PAVILONU (M2).

 

PROGRAM KONFERENCE

08:00 -- 09:00  Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00                Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo 

09:15 -- 09:45  Vyžádaná přednáška zahraničního hosta

 • Venskutonis, R.: Microencapsulation of food flavours
 • Gallmann, P.: Beehive products for nutrition and health

09:45 -- 10:00  Diskuze

10:00 -- 10:20  Přestávka, prohlížení posterů

10:20 -- 11:40  Vyžádané přednášky I.

 • Klanica, M.: Potraviny na pranýři

 • Panovská, Z., Ilko, V.: Využití elektronického nosu v senzorické analýze

 • Čuboň, J.: Profil mastných kyselin masa kuřat krmených kyselinou linolovou

 • Vorlová, Z.: Aktuální obsah vybraných nutrientů mléka

11:40 -- 12:00  Diskuze

12:00 -- 13:20  Vyžádané přednášky II.

 • Jarošová A.: Ftaláty v kravském mléce v závislosti na způsobu dojení

 • Lachman J.: Antioxidační látky v bramborách s odlišnou barvou dužniny

 • Hrušková M.: Netradiční plodiny a jejich vliv na technologické chování pšeničné mouky

 • Hřivna L.: Možnosti ovlivnění kvality rostlinných produktů

13:20 -- 13:40  Diskuze

13:40 -- 14:00  Přestávka na oběd (budova O)

14:00 -- 16:00 Prohlídka budovy M2 -- poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin

09:00 -- 16:00  Vývěsková sdělení (2. patro, chodba před aulou)

Balík, J. et al.: Vlastnosti odrůd P. pyrifolia a P. comunis v období posklizňového dozrávání

Bogdanovičová, S. et al.: Estery kyseliny ftalové v obalech masných výrobků

Bogdanovičová, K. et al.: Výskyt původců alimentárních onemocnění ve vzorcích syrového mléka a mléčných filtrů

Daňková, R. et al.: Phthalates in agricultural soils of Bohemia

Dračková, E. et al.: Vliv užitkového typu jalovic na kvalitativní parametry jatečných těla a hovězího masa

Emrichová, J. et al.: The effect strawberry leaves on blood haematology of rabbits male

Faměra, O. et al.: Vliv přídavku pohankové mouky na vlastnosti těsta a pečiva

Jůzl, M. et al.: Výnos a kvalita brambor hnojených močovinou s inhibitorem ureázy

Kalafová, A. et al.: The effect epicatechin on rabbits female quality meat

Kalhotka, l.: et al.: Testování antimikrobiálního působení tymiánové silice

Kenenbay, G. et al.: Food ingredients production of taste and spicy flavors from plant materials

Kotková, B. et al.: Vliv diferencované aplikace dusíku a síry na výnos a technologické parametry zrna pšenice

Kouřimská, L., et al.: Vliv skladování na kvalitu konopného oleje

Kožíšková, J. et al.: Dozrávání hrušek Pyrus pyrifolia a Pyrus communis v období zrání na stromě

Kučerová, J. et al.: Kvalita pekařských výrobků s použitím alternativních sladidel

Králová, M. et al.: Využití FT-NIR spektrometrie při posuzování skladovaného medu

Kuchtík, J. et al.: Vliv genotypu na chemické složení M. quadriceps femoris u extenzivně vykrmovaných jehňat

Kumbár, V. et al.: Vliv teploty skladování na průběh viskozity burčáku

Lačanin, I. et al.: Identifikace laktobacilů izolovaných z masných výrobků

Langová, J. et al.: Změna struktury sušeného plnotučného mléka při různých vlhkostních podmínkách

Němcová, A. et al.: Posklizňové dozrávání odrůd třešní (P. avium)

Pavelková, A. et al.: Vliv aplikace dobromysle a tymiánu na oxidační stabilitu Bratislavských párkov

Pechková, J. et al.: Vyhodnocení polního pokusu s cukrovou řepou v roce 2013

Prokůpková, L. et al.: Senzorické hodnocení marinovaného masa

Rebezov, M. B. et al.: Microstructure offal of bovine animals (technological aspects)

Rozíková, V. et al.: Vliv polynenasycených mastných kyselin n-6 a n-3 v krmivu potkanů na hladinu krevních lipidů

Sedláková, J. et al.: Potemník stájový (Alphitobius diaperinus) při zpracování jatečné drůbeže

Staruch, L. et al.: Výskyt a význam karnozínu v mäse

Strnková, J. et al.: Texturní vlastnosti syrovátkových sýrů

Suchánková, M. et al.: Nutriční hodnoty ovoce a zeleniny: obsah vybraných živin versus cena

Šottníková, V. et al.: Hodnocení snacků z běžného pečiva s použitím sýrů, masných výrobků a koření

Švec, I. et al.: Kompozitní směsi na bázi pšeničné mouky -- pečivo

Tesařová, S. et al.: Hodnocení vybraných jakostních parametrů masa krokodýlů českého původu

Tultabayeva, T. et al.: Research of the fatty acid composition of camel milk lipids

Zárubová, L.: Botanické pesticidy a jejich bezpečnost pro lidské zdraví na příkladu Oulema melanopus a esenciálního oleje Citrus sinensis v laboratorních podmínkách

Zhumaliyeva, G. et al.: Nutritional and biological value of bioadditive complex

Žáková, M. et al.: Biokoncentrační faktor larev Hermetia illucens živených na rostlinných pletivech

 

ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE

 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • Prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc. (MENDELU)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

 • Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
 • Doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
 • Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.
 • Prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
 • Ivana Kučínská

 

KONTAKT A ADRESA POŘADATELE

Ústav technologie potravin, AF MENDELU, IČO: 62156489; DIČ: CZ62156489.

Zemědělská 1/1665; 613 00 Brno, ČR. GPS: 49°12'36.753"N, 16°36'57.157"E. 
weby: http://mendelu.cz; 
http://utp.af.mendelu.cz/

Případné další informace lze získat u pořadatelů nebo na e-adrese: ingrovy.dny@mendelu.cz

Dostupné materiály