Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2017

Ingrovy dny 2017

XLIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - INGROVY DNY 2017

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 1. března 2017 na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

VLOŽNÉ PRO ÚČASTNÍKY

Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 6. února 2017. Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník a občerstvení). Účastníci z MENDELU platí vložné bez oběda (840 Kč).

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky k aktivní účasti zasílejte podle přiloženého vzoru do 13. února 2017 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

PLATBA

Platbu vložného je možné provést od 1. ledna do 26. února 2017 na účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol 2170081, konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka. 

Pro zahraniční účastníky: (KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT:  KOMBCZPPXXX)

Spolu pořádající instituce

 • Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

 • Společnost pro výživu

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Česká společnost chemická - Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii

 • Česká akademie zemědělských věd - Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin

Odborný výbor konference

 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • Doc. Ing. Růžena Uherová, PhD. (STU Bratislava)
 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • Doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)

Organizační výbor konference

 • Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (garant konference)
 • Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • Ivana Kučínská (asistentka)
 • Ing. Roman Pytel

Sponzoři a mediální partneři

Tato akce se koná za přispění nebo záštitou následujících institucí a firem:

 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

 • LABOSERV, s.r.o.

 • MASO (mediální partner konference, odborný časopis pro obor zpracování masa uvedený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1210-4086)

 • Výživa a potraviny (recenzovaný odborný časopis Společnosti pro výživu uvedený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1211-846X)

Program konference

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

09:15 -- 10:20 Vyžádané přednášky I.

 • Jelen, P. (University of Alberta, CAN): Přehled vývoje myšlení a technologických přístupů k syrovátce

 • Tláskal, P. (FN Motol, Praha, SPV): Zdraví a kuchyňská sůl - výzva k nové formulaci potravin
 • Dostálová, J. (VŠCHT, Praha, SPV): Luštěniny ve výživě člověka

10:20 -- 10:40 Diskuze

10:40 -- 11:00 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:00 -- 12:00 Vyžádané přednášky II.

 • Kameník, J. (VFU Brno): Aktuální trendy v oboru zpracování masa ve střední Evropě
 • Saláková, A. (VFU Brno): Hodnocení kvality tepelně opracovaných masných výrobků

 • Jůzl, M. (MENDELU): Vliv použití obalu s protektivními vlastnostmi na vybrané kvalitativní parametry masných výrobků

v12:00 -- 12:10 Diskuze

12:10 -- 12:30 Přestávka

12:30 -- 13:30 Vyžádané přednášky III.

 • Šottníková, V. (MENDELU):

13:30 -- 13:45 Diskuze

13:45 -- 15:00 Přestávka na oběd (budova X - nová menza)

15:00 -- 16:00 Prohlídka budovy M2 -- poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin

09:00 -- 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (chodba před konferenční místností)

Doprovodný program konference

Jako každým rokem jsou osloveni odborníci z řad tuzemských či zahraničních pracovníků vědy a výzkumu nebo odborníci z praxe, aby vystoupili s vyžádanou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky MENDELU.

 • RNDr. Petr Šedivák: "Potravinářská mikrobiologie ve vztahu k dozoru v oblasti společného stravování"

Dokumenty

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
ID2017_Cirkulář akce04. 01. 201710. 01. 2017 07:56:21  43_ID_2017_cirkular__.pdf  
ID2017_Vzor příspěvku pro sborník04. 01. 201704. 01. 2017 11:42:39  
ID2017_Prihlaska ucastnici04. 01. 201704. 01. 2017 12:29:03  
ID2017_Registration form_english04. 01. 201704. 01. 2017 12:29:53  
ID2017_Informations_english04. 01. 201706. 01. 2017 13:53:49  43_ID_2017_informations_english_.pdf  
ID2017_Planek arealu04. 01. 201704. 01. 2017 12:32:33