Úvodní stránka / Zaměstnanci

Vedoucí ústavu

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
BA20N2005 (N2.05), BA27N1007 (M1.07)
alzbeta.jarosova@mendelu.cz

Sekretářka ústavu

Dagmar Sixtová
Organizačně-technická pracovnice - Ústav technologie potravin (AF)
Sekretariát - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 190
BA27N1008 (M1.08)
dagmar.sixtova@mendelu.cz

Zaměstnanci ústavu

MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 339
BA20N2023 (N2.23)
olga.cwikova@mendelu.cz

Ing. Radka Daňková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 194
BA20N2018 (N2.18)
radka.dankova@mendelu.cz

Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav technologie potravin (AF)
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 340, +420 545 133 548, +420 545 133 547
BA20N2024 (N2.24)
tomas.gregor@mendelu.cz

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 196
BA20N2013 (N2.13)
ludek.hrivna@mendelu.cz

Ing. Marcela Jandlová
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 338
BA20N2022 (N2.22)
marcela.jandlova@mendelu.cz

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
Proděkanka - Agronomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
BA20N2005 (N2.05), BA27N1007 (M1.07)
alzbeta.jarosova@mendelu.cz

Jindřiška Jordánová
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 567
BA27N1017 (M1.17)
jindriska.jordanova@mendelu.cz

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 264
BA27N1014 (M1.14)
miroslav.juzl@mendelu.cz

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 261
BA20N2006 (N2.06)
tomas.komprda@mendelu.cz

Ivana Kučínská
Technická pracovnice pro výuku - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 567
BA27N1017 (M1.17)
ivana.kucinska@mendelu.cz

doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 193
BA27N1003 (M1.03)
sarka.nedomova@mendelu.cz

Ing. Sylvie Ondrušíková
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 262
BA27N1021 (M1.21)
sylvie.ondrusikova@mendelu.cz

Ladislava Pospíšková
Technická pracovnice pro výuku - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 200
BA27N1006 (M1.06)
ladislava.pospiskova@mendelu.cz

Ing. Roman Pytel
Vysokoškolský učitel - asistent - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 203
BA27N1005 (M1.05)
roman.pytel@mendelu.cz

Ivana Randová
Technická pracovnice pro výuku - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 097
BA20N1004 (N1.04)
ivana.randova@mendelu.cz

Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 558
BA27N1002 (M1.02)
veronika.rozikova@mendelu.cz

Beata Ruprechtová
Technická pracovnice pro výuku - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 097
BA20N1004 (N1.04)
beata.ruprechtova@mendelu.cz

Ing. Alena Saláková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 257
BA27N1016 (M1.16)
alena.salakova@mendelu.cz

Ing. Jana Simonová, Ph.D.
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 334
BA20N2014 (N2.14)
jana.simonova@mendelu.cz

Dagmar Sixtová
Organizačně-technická pracovnice - Ústav technologie potravin (AF)
Sekretariát - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 190
BA27N1008 (M1.08)
dagmar.sixtova@mendelu.cz

Ing. Daniela Strnadová, Ph.D.
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 397
BA27N1015 (M1.15)
daniela.strnadova@mendelu.cz

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav technologie potravin (AF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 068
BA20N2012 (N2.12)
viera.sottnikova@mendelu.cz

Externisté ústavu