Main page / Poloprovozy / Zpracování masa

Zpracování masa

Masná výroba

Svým vybavením je určena k výuce studentů při zpracování masa a masných výrobků (bourání masa, vařená výroba, pečená výroba a uzenářské výroby mimo trvanlivých salámů).

Skládá se z bourárny, studené a teplé dílny a skladů.

V prostoru studené výrobní dílny je umístěno strojní zařízení pro zpracování masa - řezačka masa, míchačka masa, masírka, vakuový kutr, průběžný mělnič, vakuová narážka, nastřikovací zařízení, kostkovačka masa, klipsovací zařízení.

Polotovary připravené ve studené výrobní dílně jsou následně odváženy do prostoru teplé výrobní dílny k tepelnému ošetření.

Tepelné ošetření je prováděno dle požadavku na daný výrobek, k dispozici je následující zařízení: varný kotel, udírna, konvektomat.

Ze skladu hotové výroby je produkce dle potřeby dovážena do chlazeného prostoru balírny.

Hotové výrobky jsou baleny na vakuové baličce.

Zabalené výrobky jsou označeny etiketou na obchodní váze s tiskem etiket a následně transportovány do chlazeného skladu hotové výroby.

Výuka předmětů:

 • Technologie masa - praktická výroba

 • Zpracování živočišných produktů - praktická výroba

 • Zpracování živočišných produktů 1

 • Výroba a jakost živočišných produktů

 • Jakost živočišných produktů

Kurzy:

Masné výrobky:

 • klobásy - chilli, myslivecká, turistická

 • debrecínské párky

 • bavorská sekaná

 • tyčové salámy - gothaj, šunkový, mendeláček

 • šunky

 • játrovky

 • uzená slanina, škvarky, sádlo

Akce, na kterých jste mohli ochutnat naše výrobky:

 • Konference rektorů  (13. 9. 2013)

 • Seminář Ústavu technologie potravin pro zvané z oblasti VaV, průmyslu a obchodu (19.9.2013)

 • Noc vědců (27. 9. 2013), (26. 9. 2014), (25. 9. 2015)

 • Křtinské farmářské trhy (28. 9. 2013)

 • Mezinárodní potravinářský veletr SALIMA (25. až 28. 2. 2014), (17. až 20. 2. 2016)

 • Konference Ingrovy dny (5. až 6. 3. 2014), (4. až 5. 3. 2015), (9. až 11. 3. 2016), (28. 2. až 2. 3. 2017)

 • Majáles (7. 5. 2014), (7. 5. 2015), (6. 5. 2016)

 • Expozice "Láska prochází žaludkem" v NC KRPOLE (22. až 24. května 2014)

 • Národní výstava českého strakatého skotu Radešínská Svratka (11. 9. 2014)

 • Kurz Zpracování masa a výroba masných výrobků (9. až 12. 9. 2014), (3. až 6. 2. 2015), (27. až 30. 4. 2015), (8. až 11. 9. 2015), (19. až 22. 1. 2016), (24. až 27. 1. 2017)

 • Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO a Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR (15. až 18. 1. 2015)

 • Národní výstava hospodářských zvířat na BVV Brno (11. až 14. 5. 2017)

Fotogalerie