Main page / Poloprovozy / Zpracování mléka

Zpracování mléka

Mlékárenské technologie

Koncepce poloprovozů zaměřená na zpracování mléka a výroba sýrů vycházela ze zkušeností ze zahraničních univerzit (Kanada - Edmonton, Švýcarsko - Bern, Švédsko - Lund, Litva - Kaunas).

 

Pedagogická činnost

Poloprovozy slouží pro praktickou výuku v předmětech "Mlékárenské technologie" a "Sýrařství" (praktické odzkoušení jednotlivých technologických operací při zpracování mléka na sýry, kysané mléčné výrobky, smetanu, máslo), Dairy Technology (Pro anglicky mluvící studenty) a Laktologie. Mlékárenský poloprovoz je vybaven kotlovým pasterem s regulací teploty, umožňující pasteraci 20 až 70 l mléka, solnou lázní, zracími boxy s regulovanou teplotou a vlhkostí, odstředivkou, očkovacím boxem. Zařízení umožní modelovou výrobu sýrů, másla, kysaných mléčných výrobků (jogurty, kefír, zakysané mléko a smetana) nejen v rámci výuky, ale především v rámci výzkumu, vývoje a inovací vybraných mlékárenských výrobků.

Dále se počítá s pravidelnými vzdělávacími kurzy pro faremní zpracovatele a realizací rekvalifikačního kurzu "Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky" pro Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

 

Výzkumné aktivity

Částečné řešení projektu QJ1210302 "Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivních látek přirozeně se vyskytujících v potravinách", financovaného grantovou agenturou NAZV Komplexní udržitelné systémy v zemědělství.

Částečné řešení projektu QJ1230044 "Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz", financovaného grantovou agenturou NAZV KUS.

Některé plánované modelové praktické pokusy: Technologický postup výroby čerstvých sýrů s využitím rostlinných syřidel, Využití bioaktivních látek k prodloužení údržnosti mléčných výrobků, Využití bioaktivních látek k prodloužení údržnosti syrovátky, Využití čistých mlékárenských kultur s projektivním účinkem k prodloužení údržnosti sýrů a dalších mléčných výrobků.

Na projekt Interní grantové agentury č. TP9/2013 navázal projekt TP10/2014. V rámci roku 2013 se částečně využíval projekt Interní grantové agentury č. IP9/2013.

Fotogalerie