Main page / Conferences and seminars / Ingrovy dny 2016

Ingrovy dny 2016

Ingr's Days 2016 -- 42nd Food Quality and Safety Conference

Cooperating Organizations

 • Mendel University in Brno -- Faculty of Agronomy
 • Society for Nutrition, Czech Republic
 • Czech Agriculture and Food Inspection Authority
 • University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno -- Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

Conference Scope

This conference (9th March 2016) with international participation focuses on quality food and safety of food of plant and animal origin. This special event is an opportunity to meet experts in manufacturing, process control and quality evaluation of food representing scientific institutions, supervisory bodies and practice.

Conference date and location

Registration 6th February 2016. Submission scientific articles before 11th February 2016.

Payment of participation fee 960 CZK can be made after 1st January to 26th February 2016.

Details the payment are (for Czechs): account number 7200310267/0100, variable symbol 2150091, constant symbol 308. Give the name of the participant to the notes to payment.

Details the payment are (for foreigners): IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT: KOMBCZPPXXX

The conference will be held in the auditorium of the Mendel University in Brno in Wednesday 9th March 2016. The event includes an afternoon tour in the new Mendel's building (M2).

Scientific contributions

Manuscripts should be sent to e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz for publication in the Book of Proceedings. Instructions for the preparation of the scientific papers are below. The poster area is available in maximum size 100 x 100 cm.

Scientific Comittee

 • Prof. Jana Dostálová, DrSc. (ICT Prague)
 • Ass. prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (UVPS Brno)
 • Ass. prof. Růžena Uherová, PhD. (STU Bratislava)
 • Prof. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • Ass. prof. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)

Organizing Comittee

 • Miroslav Jůzl, Ph.D. (chairman)
 • Libor Kalhotka, Ph.D.
 • Prof. Ivo Ingr, DrSc.
 • Ivana Kučínská (assistent)

Contact and adress of organizers

Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno (MENDELU). Zemedelska 1/1665; 613 00 Brno, Czech Republic.

GPS: 49°12'36.753"N, 16°36'57.157"E.

Visit web pages http://mendelu.cz; http://www.ticbrno.cz/

http://utp.af.mendelu.cz/

ingrovy.dny@mendelu.cz

 

Conference Program

08:00 -- 09:00 Registration

09:00 Opening ceremony

09:15 -- 10:20 Session I.

 • Klanica, M.: Results of oversight activities CAFIA in public catering for 2015 (CAFIA Director General)

 • Komprda, T.: Enrichment of foods of animal origin of n-3 fatty acids (MENDELU)

 • Dostálová, J.: Should we be afraid of palm oil? (UCT Prague)

 • Panovská, Z.: Quality of products from a sensory perspective (UCT Prague)

10:20 -- 10:40 Discussion

10:40 -- 11:00 Coffee break, poster session

11:00 -- 12:00 Session II.

 • Hrušková, M. et al.: Flax (Linum usitatissimum L.) - seed using in cereal industry (CULS Prague)

 • Kouřimská, L. et. al.: Comparison of major components and fatty acid profiles of milk casein and albumin from various animals (CULS Prague)

 • Pokorná, J. et al.:  Coffee from the perspective of contemporary consumer (UVPS Brno)

 • Honzík, Z.: Concentrates fiber, meaning and use in foodstuffs (J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG)

11:55 -- 12:00 Discussion

12:00 -- 12:15 Coffee break, poster session

12:15 -- 13:15 Session III.

 • Míková, K., Panovská, Z.: Sensory evaluation salami junior (UCT Prague)

 • Saláková, A. et al.:  Comparison of quality pigmeat originating from six muscles (UVPS Brno)

 • Golian, J. et al.: A nutritional and medical potential of selected biological components of milk (SUA Nitra, Slovakia)

 • Čejna, V.:  Modern Trends in cheesemaking gastronomy (Savencia fromage&dairy CZ)

13:30 -- 13:45 Discussion

13:45 -- 15:00 Lunch (building X)

15:00 -- 16:00 Excursion to Department of Food Technology and Poster session

09:00 -- 16:00 Poster session

 • Abdullah, F. A. A. et al.: Effect of high-oxygen MAP on the pH value and ammonia content in organic chicken meat (VFU Brno)

 • Bartáková, K. et al.: Obsah mastných kyselin v kozím a ovčím mléce v průběhu laktace (VFU Brno)

 • Bogdanovičová, K. et al.: Goat's colostrum risk assessment withStaphylococcus aureus toxigenic strains in the Czech Republic (VFU Brno)

 • Bogdanovičová, S. et al.: Ftaláty v potištěných a nepotištěných obalech masných výrobků (AF MENDELU)

 • Borkovcová, I. et al.: Výskyt biogenních aminů ve slovenské bryndze (VFU Brno)

 • Burdová, E. et al.: Mikrobiologické parametry paštik v průběhu skladování (AF MENDELU)

 • Đorđević, Đ. et al.: Oxidative stability of wasabi (Wasabia japonica) paste during storage periods (VFU Brno)

 • Dračková, E. et al.: Vliv užitkového typu krav na kvalitativní parametry jatečného těla a hovězího masa (AF MENDELU)

 • Elzner, P. et al.: Ovlivnění kvality a výnosu brambor výživou dusíkem (AF MENDELU)

 • Goliáš, J. et al.: Uchovatelnost odrůd třešní balených do plastické folie (ZF MENDELU)

 • Hernandez, J. et al. : The use of spent grain as an ingredient for the production of bread (AF MENDELU)

 • Janečková, M. et al.: Obsah vybraných anthokyanů ve vzorcích barevných pšenic (AF MENDELU)

 • Jůzl, M. et al.: Dynamics of changes in quality PSE pork (AF MENDELU)

 • Jefremová, M. et al.: Moulding and foodstuffs (NIPH Prague)

 • Kalhotka, L. et al.: Testing antimicrobial properties of packaging materials on the base of plant extracts (FA MENDELU)

 • Konečná L. et al.: Porovnání majoritních složek a profilu mastných kyselin kaseinových a albuminových mlék různých živočichů (AF MENDELU)

 • Kos, I. et al.: Consumer perception of dry fermented game sausages with bay leaf (Laurus nobilis L.) etheric oil (University of Zagreb)

 • Pytel, R. et al.: Vliv délky skladování na barvu vaječných obsahů křepelčích vajec (AF MENDELU)

 • Pytel, R. et al.: Viskozita kozího mléka (AF MENDELU)

 • Siatková, M. et al.: Monitoring esterů kyseliny ftalové ve Středočeském kraji České republiky (AF MENDELU)

 • Svobodová, A. et al.: Kvalita bramborových hlíz při hnojení digestátem (VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o)

 • Sýkora, V. et al.: Senzorické a kolorimetrické hodnocení zeleninové dětské výživy (AF MENDELU)

 • Šňurkovič, P. et al.: Hodnocení změn látkového složení rajčat v průběhu skladování metodou NIR spektroskopie (ZF MENDELU)

 • Šofrová, j. et al.: Mastné kyseliny jako ukazatel jakosti různých druhů rostlinných a živočišných tuků (AF MENDELU)

 • Švec, I. et al.: Statistical description of RVA profiles of composite blends with linen fiber (ČZU Praha)

 • Vinklová, S. et al.: Hmyz jako potravina v podmínkách České republiky (AF MENDELU)

 • Vršanská, M. et al.: Stanovení množství proteinů ve slepičích a křepelčích vejcích pomocí biuretovy metody (AF MENDELU)

 • Vysloužil, J. et al.: Systém popisu a klasifikace vzorků potravin pro hodnocení zdravotních rizik -- FoodEx2 (SZÚ Brno)

 • Zábrodská, B. et al.: Možnosti stanovení obsahu vody v medu (VFU Brno)

 • Začal, J. et al.: Monitoring pevnosti skořápek křepelčích, slepičích vajec akustickou emisí (AF MENDELU)

Accompanying events

Every year we address czech or foreign experts to come forward with the requested lectures for students and academic staff:

 • Monday, March 7th (11: 00-12:50)(M01.03): Katarina Cibulová with the lecture "The production of meat products from the perspective of a small regional manufacturers."
 • Thursday, March 10th (13: 00-15:50)(M02.11): Ass.prof. Eva Samková, Ph.D. with the lecture "Factors influencing the content of fatty acids in milk."
 • Friday, March 11th (10: 00-11:30)(M01.03): Expert's workshop MENDELU with the  University of Zagreb "Production and quality control of food in the Czech Republic and Croatia".

Dokumenty

NameDocument dateModificationsAttachment
Fulltextový sborník XLII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin23. 03. 201623. 03. 2016 08:08:38  
ID2016_program a plánek akce02. 03. 201602. 03. 2016 16:16:03  PLANEK_ID2016.pdf