Main page / Conferences and seminars / Ingrovy dny 2018

Ingrovy dny 2018

XLIV. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 28. února 2018 na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

VLOŽNÉ PRO ÚČASTNÍKY

Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 5. února 2018. Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník a občerstvení). Účastníci z MENDELU platí vložné bez oběda (840 Kč).

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky k aktivní účasti zasílejte podle přiloženého vzoru do 5. února 2018 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

PLATBA

Platbu vložného je možné provést od 1. ledna do 10. února 2018 na účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol je 2180061. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka. 

Pro zahraniční účastníky: (KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT:  KOMBCZPPXXX)

Spolu pořádající instituce

 • Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

 • Společnost pro výživu

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Odborný výbor konference

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • doc. Ing. Růžena Uherová, PhD. (STU Bratislava)
 • prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)

Organizační výbor konference

 • Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (garant konference)
 • doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • Ing. Alena Saláková, Ph.D.
 • Ing. Roman Pytel
 • Ing. Sylvie Ondrušíková
 • Ivana Kučínská (asistentka)

Sponzoři a mediální partneři

Tato akce se koná za přispění nebo záštitou následujících institucí a firem:

 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

 • LABOSERV s.r.o.

 • AROMATICA CZ s.r.o. (tradiční výrobce bylinné kosmetiky, doplňků stravy a bylinných produktů)

 • HELAGO-CZ s.r.o.

 • MASO (mediální partner konference, odborný časopis pro obor zpracování masa uvedený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1210-4086)

 • Výživa a potraviny (recenzovaný odborný časopis Společnosti pro výživu uvedený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1211-846X)

"Na této konferenci bude v rámci prezentace využito zařízení a prostory financované z projektu OP VaVpI CZ.1.05/4.1.00/04.0135 Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury."

Program konference

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

09:15 -- 10:40 Vyžádané přednášky I.

 • Dostálová, J. (VŠCHT, Praha, SPV): Rostlinné nápoje a jejich výživové hodnocení

 • Horna, A. (RADANAL, SPV, UTB Zlín): Aktuální poznatky o bioaktivních látkách v jablcích

 • Smetana, P. (JČU): Sledování kvalitativních ukazatelů loveckého salámu během skladování

 • Steinhauserová, I. (VFU): Vliv kastrace na jakost vepřového masa

10:40 -- 11:00 Diskuze

11:00 -- 11:30 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:30 -- 13:30 Vyžádané přednášky II.

 • Kouřimská, L. (ČZU Praha): Využití mikrovlnného záření při úpravě potravin

 • Švec, I. (VŠCHT Praha): Vliv ročníku pěstování lnu setého na charakteristiky kompozitní směsi pšeničné mouky a lněné vlákniny

 • Saláková, A. et al. (MENDELU, VFU Brno): Možnosti hodnocení jakostních parametrů masných výrobků

 • Čuboň, J. (SPU Nitra): Molekulárne hmotnosti degradovaných bielkovín a ich využitie pri stanovení procesu zrenia v sušenom solenom mase

13:30 -- 13:45 Diskuze

13:45 -- 15:00 Přestávka na oběd (budova O)

15:00 -- 16:00 Prohlídka budovy M2 -- poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin

09:00 -- 16:00 Vývěsková sdělení a posterová diskuze (chodba před konferenční místností)

 1. Abdullah, F.A.A. et al. (VFU Brno): Antioxidant capacity in different cuts of chicken carcass from backyard (village) production system

 2. Anderle, V. et al. (MENDELU): Vliv přídavku úsušků vybraných druhů pícnin na ovlivnění barvy žloutku

 3. Bartlová, M. et al. (VFU Brno): Porovnání textury u třešňového a meruňkového džemu s přídavky vybraných hydrokoloidů

 4. Bedrníček, J. et al. (České Budějovice): Sledování kvalitativních ukazatelů loveckého salámu během skladování

 5. Bursová, Š. et al. (VFU Brno): Růst Yersinia enterocolitica v mletém vepřovém mase v závislosti na teplotě skladování

 6. Daňková, R. et al. (MENDELU): Analýza ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2017

 7. Dračková, E. et al. (MENDELU): Vliv plemene na kvalitu jehněčího masa

 8. Drdolová, Z. et al. (SPU Nitra): Analýza zástúpenia živočíšnych druhov v mäsových výrobkoch určených pre deti

 9. Gál, R. et al. (UTB Zlín): Možnosti aplikace merlíkové a jáhlové mouky do masných výrobků

 10. Hlaváčová, I. et al. (UTB Zlín): Stanovení vybraných antioxidačních parametrů u plodů dřínu obecného (Cornus mas L.) 

 11. Hollá, M. et al. (FAF, UK): Porovnanie fenolického profilu vybraných jablčných odrôd

 12. Hrušková, M. et al. (VŠCHT Praha): Vliv ročníku pěstování lnu setého na znaky cereálních výrobků ze směsi pšeničné mouky a lněné vlákniny

 13. Jandlová, M. et al. (MENDELU): Uvolňování esterů kyseliny ftalové do vodní lázně při tepelném opracování mas technologií sous-vide

 14. Jůzl, M. sen. et al. (MENDELU): Ovlivňuje sucho kvalitu brambor?

 15. Kalhotka, L. et al. (MENDELU): Změny vybraných parametrů v průběhu skladování medů

 16. Koubová, E. et al. (UTB Zlín): Obsah volných a vázaných polyfenolů v tepelně ošetřeném zrnu černé rýže (Oryza sativa L.)

 17. Kouřil, P. et al. (MENDELU): Mikrobiologie výrobku z jedlého hmyzu v průběhu skladování

 18. Koutná, S. et al. (MENDELU): Vliv užitkového křížení na jatečné ukazatele jehňat

 19. Králová, M. et al. (VFU Brno): Porovnání obsahu β-laktoglobulinu a α-laktalbuminu kobylího mléka

 20. Kupčíková, L. (MENDELU): Vliv doby od vyskladnění do poražení krůt na výskyt vady masa PSE

 21. Necidová, L. et al. (VFU): Zavedení systému HACCP pro přípravu tatarského steaku

 22. Sehonová, P. et al. (VFU Brno): Autenticita vín

 23. Straková, K. et al. (JČU): Senzorické hodnocení polotvrdých sýrů o různé tučnosti v závislosti na pohlaví

 24. Svobodová, A. et al. (VÚB s.r.o.): Vliv závlahy a dusíkatého hnojení na kvalitu konzumních hlíz brambor

 25. Ševelová, M. et al. (SPU Nitra): Porovnanie vhodnosti použitia varených vajec v náleve a pasterizovanej vaječnej hmoty pri výrobe vajcového šalátu s majonézou

 26. Šubrtová, M. et al. (VŠÚO, Holovousy): Možnosti využití metody NIR spektroskopie pro stanovení vnitřní kvality jablek odrůdy Gala nedestruktivní metodou

Doprovodný program konference

Jako každým rokem jsou osloveni odborníci z řad tuzemských či zahraničních pracovníků vědy a výzkumu nebo odborníci z praxe, aby vystoupili s vyžádanou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky MENDELU. Den před konferencí (úterý 27. února, místnost M 1.03, od 11:00 do 15:00) budou pro zájemce z řad studentů (předmět Společné stravování) a odbornou veřejnost připraveny přednášky:

 • Šedivák, P. (MVČR): Potravinářská mikrobiologie ve vztahu k dozoru v oblasti společného stravování

 • Dostálová, J. (VŠCHT, Praha, SPV): Obsah a kvalita bílkovin v potravinách a jejich změny při přípravě pokrmů

Srdečně Vás rovněž zveme na návštěvu veletrhu SALIMA 2018 na BVV Brno, a.s., kde bude mít naše Agronomická fakulta a ústav připravenou expozici včetně ochutnávky našich výrobků.

 • Expozice MENDELU na mezinárodních veletrzích SALIMA 2018 (BVV a.s.) v Brně od 27. února do 2. března.

Dokumenty

NameDocument dateModificationsAttachment
ID 2018 PROCEEDINGS CONFERENCE02. 03. 201802. 03. 2018 11:34:34  ID_full_2018_.pdf  
ID 2018 - PROGRAMME21. 02. 201821. 02. 2018 14:23:23  44_ID_2018_PROGRAM_A4_.pdf  
logo ID201806. 02. 201806. 02. 2018 08:34:21  
ID 2018_cirkular03. 01. 201805. 01. 2018 09:37:24  
ID 2018_map03. 01. 201806. 02. 2018 08:37:08  
ID 2018_prihlaska ucastnici03. 01. 201803. 01. 2018 15:26:47  
ID 2018_scientific paper03. 01. 201806. 02. 2018 08:36:24  
ID 2018_registration form03. 01. 201806. 02. 2018 08:34:49