Main page / Conferences and seminars / Regionální potravina JMK

Regionální potravina JMK 2016 opět u nás

5. 2. 2016

V pátek 18. března 2016 bude Mendelova univerzita v Brně spolupořádat (RAK JMK, VFU Brno) hodnocení soutěžních výrobků v soutěži Regionální potravina Jihomoravského kraje 2016 a Zlatá chuť jižní Moravy 2016.

Na základě uzavřené Smlouvy ve věci "Realizace projektu soutěže Regionální potravina Jihomoravském kraji" mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje ze dne 17. prosince 2016, se Regionální agrární komora Jihomoravského kraje stává garantem komplexní organizace v pořadí již sedmého ročníku této soutěže o značku "Regionální potravina Jihomoravského kraje" v roce 2016. Souběžným produktem je realizace již jedenáctého ročníku soutěže "ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016".

 

Organizační zajištění soutěže "Regionální potravina" Jihomoravského kraje:

Oslovení potencionálních účastníků soutěže v regionu

(písemnou formou, e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou, oznámením na webových stránkách, www.kisjm.cz, www.regionalnipotravina.cz, www.krjihomoravsky.cz; www.mendelu.cz; www.vfu.cz )

Termín: 14. 1. 2016 -- 22. 2. 2016

Avízo o soutěži

Avíza o konání soutěže budou umístěna v Brněnském deníku ROVNOST v alternativě opakovaně, na webových stránkách www.kisjm.cz, www.regionalnipotravina.cz, www.kr-jihomoravsky.cz ; www.mendelu.cz; www.vfu.cz

Termín: 14. 1. 2016 -- 22. 2. 2016

Seminář k problematice novinek v potravinářské legislativě a soutěži Regionální potravina

Termín: 28. 1. 2016

Uzávěrka přijímání přihlášek

Termín: 22. 2. 2016 do 12:00 hodin

Hodnocení kompletnosti dokumentace k přihlášeným výrobkům

Termín: 1. 3. 2016, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Hodnocení soutěžních výrobků

Termín: 18. 3. 2016, Mendelova univerzita v Brně

Tisková zpráva s výsledky potravinářských soutěží

Termín: 18. 3. 2016

Slavnostní vyhlášení a prezentace výsledků

Termín: 3. 4. 2016 -- TECHAGRO 2016, BVV Brno

Avízo o dalších prezentacích -- průběžně podle možnosti dalších doprovodných akcí

Termín 13. -- 52. Týden

Soutěžní výrobky budou vyhodnoceny podle kategorizace zásad obou soutěží:

Regionální potravina Jihomoravského kraje 2016:

1. Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).

2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.) včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv

3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).

4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).

5. Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).

6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)

9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016:

1. Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny)

2. Cukrářské výrobky (včetně cukrovinek)

3. Mléko a mléčné výrobky (mléko, mléčné výrobky -- máslo, sýry, tvaroh, jogurty, ...)

4. Maso a masné výrobky -- tepelně opracované (uzená masa, salámy, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, ...)

5. Maso a masné výrobky -- trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků (fermentované -- např. pršuty, ...)

6. Ryby a rybí výrobky (např. saláty, uzené ryby, ...)

7. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, nakládaná, ...)

8. Mražené výrobky (tj. ty, kdy uchování je formou zmražení)

9. Hotové výrobky -- ostatní (bramborový knedlík s náplní, guláš -- hovězí, vepřový, ..., masové a zeleninové směsi, polévky, hotová jídla, ...)

10. Ostatní potravinářské výrobky (med, ocet, koření, léčivky,...)

11. Nealkoholické nápoje (vody, mošty, nealko piva, limonády, ...)

12. Alkoholické nápoje (kromě vína) (destiláty, likéry, piva, ovocná vína, ...)

Více informací na www.kisjm.cz