Agronomická fakulta

Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:+420 545 133 001
 
Děkan:prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jacqueline Vochozková