Ústav technologie potravin

Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Telefon: +420 545 133 190 Fax: +420 545 133 190
E-mail: tomas.gregor [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
 

FOOD NEWS 

 

5. 2. 2021: Český uzel mezinárodního projektu FNH-RI má název CZ AgriFoodTech

Po téměř roce práce se Mendelova univerzita v Brně stala koordinátorem českého uzlu FNH-RI (Food, Nutrition and Health Research Infrastructure for healthy and sustainable diets / Evropská výzkumná infrastruktura pro zdravou a udržitelnou stravu).

Český uzel/platforma nese hrdě název CZ AgriFoodTech, s odkazem na tradici výuky a výzkumu v oblasti potravin na Agronomické fakultě (MENDELU). Tato organizace, s více než stoletou tradicí, přes partnerský Výzkumný ústav potravinářský spojuje vědecké instituce v akademickém a výzkumném prostoru zemědělského a potravinářského sektoru a přes Společnost pro výživu spojuje s odborníky a pracovníky v oblasti lidské výživy.

Více se můžete dozvědět na stránkách uzlu CZ AgriFoodTech nebo projektu FNH-RI, který zastřešuje nizozemská Wageningen University & Research. WUR, jakožto významná evropská instituce vznikla spojením zemědělské univerzity ve Wageningenu (pouze o rok starší než naše alma maters bývalým výzkumným zemědělským ústavem nizozemského ministerstva zemědělství, přírody a kvality potravin (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

FNH-RI je evropská výzkumná infrastruktura pro zdravou a udržitelnou stravu, která se skládá z více jak 150 ústavů z 24 zemí. Spojujeme hlavní hráče - výzkumníky, občany, datové vědce, vývojáře z průmyslu a technologií - abychom podpořili výzkum stravovacích návyků. Za tímto účelem se budují standardy a postupy pro sdílení dat a harmonizované protokoly pro nástroje, zařízení a školení. Cílem je v konečném důsledku podpořit přechod k udržitelnému systému výroby a distribuce potravin, snížení výskytu neinfekčních nemocí a zapojení spotřebitelů a občanů.

 

 

28. 1. 2021: MENDELU a LSU pořádají Food Symposium

Březen bude měsícem akcí pro potravináře. Po Ingrových dnech v prvním týdnu se na třetí březnový týden (15. - 19. 3.) chystá Food Symposium. Fakulty MENDELU se zapojí v jednotlivých dnech do programu – budou realizovány online přednášky, workshopy, akademické i studentské prezentace, shrnuta dosavadní a nastíněna další možná spolupráce mezi LSU a MENDELU. Potravináři mají vyhrazen středu, čtvrtek a pátek.

Můžete se těšit na následující témata, která připravili s LSU pracovníci našeho ústavu:

Středa 17. března:

 • The potential of nutrition in the prevention of chronic civilization diseases as a possible protection against COVID 19 complications (Mgr. Matějovičová, MENDELU)
 • Selected  micronutrients/nutraceuticals as possible immunomodulators in COVID-19 prevention (prof. Komprda, MENDELU)
 • Follow up discussion on project achievements to date, project evaluation, ideas and guidelines for follow ups (prof. Komprda, Dr. Sabliov, Dr. Smerkova, Ms. Tregenza, Ms. Bernard)

Čtvrtek 18. března:

 • Food Tech laboratories and procedures for teaching and research in Food Science and Technology: experience and vision of a practical form of teaching (Doc. Jůzl, MENDELU)
 • Use of stilbenes and lignans to enrich food. (Dr. Soural, Dr. Horák, Prof. Balík, MENDELU)
 • Non-traditional types of crops for research and development of preserved foods (Dr. Langová, MENDELU)
 • Gluten free products with a higher protein rice flour (Dr. King, LSU)
 • Cheese making and other dairy production: technological and practical aspects (Dr. Saláková, MENDELU)
 • Ice cream production, Commercial popsicles and gourmet ice cream production, Salad dressings - bottling line at LSU AgCenter Food Business Incubator (Dr. Boeneke, LSU)
 • Food Technology Roundtable discussion: Opportunities for future cooperation in the field of Food Technology

Pátek 19. března:

 • Wrap up – Food Science Roundtable discussion: Opportunities and threats in the key aspects of Food System: Food Security, Safety and Nutrition – are they compatible?

Více najdete na webu LSU (odkaz).

 

27. 1. 2021: Studenti pro kvalitu potravin

 • Máš bakalářku nebo diplomku o potravinách?
 • Chceš si vyzkoušet prezentaci před obhajobou?
 • Máš již obhájeno a chceš se podělit o své výsledky?

Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. Tematicky je možné jednotlivé příspěvky zařadit do kategorií:

Více se dozvíte a v příslušné sekci

Ocenění vítěze a postupující do národního kola 2020 (ID 2020)

 Foto: Vyhlášení vítěze a předání diplomů studentům MENDELU postupujícím studentům do národního kola soutěže na ID 2020 Ing. Gabrovskou (PK ČR)


 

12. 1. 2021: ÚTP chystá opět Ingrovy dny, tradiční konference bude mít pořadové číslo 47 a bude online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrovy dny se budou konat první březnový týden na MENDELU. Vzhledem k situaci budou online. Více informací najdete na příslušné části webu (odkazu).


 

6. 11. 2020: 

Zde můžete shlédnout nové fakultní propagační video. 


 

12. 10. 2020: Po nucené odmlce opět i vaříme pivo


 

30. 9. 2020: Po nucené pauze opět vyrábíme, začala masná výroba

Druhý a třetí týden semestru byla naplánována praktická výuka (ZŽP1 - Agrobyznys), kdy byl v rámci restrikcí daných epidemiologickou situací v ČR snížen počet studentů na polovinu. Praktická výuka demonstrovala výrobu klobás a měkkých salámů. Pro studenty potravináře byla natočena videa a výroba fotograficky dokumentována. Doufáme, že za pár týdnů budeme i s nimi moci do masné výrobny.


 

5. 9. 2020: Ve spolupráci s ICV proběhla za přísných hygienických opatření výuka Mezigenerační univerzity 

Cílem mezigenerační univerzity MENDELU je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím jak vzdělávacích, tak volnočasových aktivit (více zde na webu ICV, časopis UNIVERSITAS). 

ÚTP se do projektu zapojil s 11 pracovníky na 4 stanovištích (maso, mléko, pekárna, vejce).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce MLÉKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce VEJCE


 

16. 7. 2020: Na Mendelově univerzitě odborníci hodnotili regionální potraviny

Potravináři opět technicky zajistili konání Regionální potraviny a Zlaté Chuti jižní Moravy (Info: MENDELU, více v naší záložce)

Zahájení soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. 7. 2020: Věda na MENDELU v centru Brna

Potravináři mají banner na výstavě u Jošta. (Info: MENDELU, magazín UNIVERSITATIS, web Věda a výzkum, web Go to Brno, web Kudy z nudy)

 Banner u Jošta

 


 

Informace o ústavu

Ústav technologie potravin se nachází ve dvou pavilonech v areálu Mendelovy univerzity v Černých polích v Brně - v pavilonu M a v pavilonu N. Studenti mohou studovat bakalářský studijní program v oboru Technologie potravin a navazující magisterský studijní program v oborech Technologie potravin, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin a Ekotrofologie. Absolventi jsou obecně orientováni na hodnocení, zpracování a realizaci technologií rostlinných a živočišných výrob. Mohou se uplatnit v zemědělských i zpracovatelských podnicích různých typů, v obchodních organizacích, ve službách pro zemědělství a potravinářství, v kontrolních institucích pro jakost zemědělských produktů, a také v zemědělském a potravinářském výzkumu a školství. Mají znalosti o zemědělské výrobě, o složení a vlastnostech rostlinných i živočišných zemědělských produktů a o faktorech ovlivňujících jejich jakost. Teoretickým základem studia jsou předměty z oboru přírodních věd - chemie, biologie, matematika, fyzika. Na tyto předměty navazují aplikace teoretického základu dalších disciplín. Hlavními odbornými disciplínami jsou technologie výroby cukru a škrobu, sladu, kvasného průmyslu, zpracováni olejnin, zpracování mléka, jatečných zvířat, masa, konzumních vajec, sladkovodních ryb a ostatních živočišných produktů. Je kladen i důraz na senzorickou analýzu, výživu člověka, potravinářskou legislativu a hygienu potravin, pro tyto obory jsou k dispozici specializované laboratoře, jako jsou laboratoř senzorické analýzy, laboratoř GC a HPLC a  mikrobiologická laboratoř. Potřebné technické vzdělání s přehledem o potravinářských strojích a výrobních linkách umožní absolventovi i zvládnuti principu procesů v technologických provozech při současném respektování ekologických požadavků. Odborné zaměření dotváří výuka ekonomiky a managementu se zaměřením na zemědělství a potravinářský průmysl. Absolventi oboru musí dále ovládat i příslušnou legislativu, aby pro realizaci zpracování zemědělských produktů a výroby potravin mohly být vytvořeny naležité předpoklady i pro jejich uplatnění na mezinárodním trhu. Součástí ústavu jsou i poloprovozní celky sladovny, minipivovaru, masné výroby, cukrářské dílny, pekárny a zpracování mléka, kde probíhají simulace výrob a zpracování surovin na finální produkty, ladění a modifikace receptur, stejně jako i spolupráce s externími potravinářskými podniky, kde studenti nacházejí místa pro své odborné praxe a často i zaměstnání po studiu. 

Počet zaměstnanců: 22, z toho učitelů 13

Počet vyučovaných předmětů: 40 

Činnost ústavu zahrnuje část pedagogickou, vědeckovýzkumnou a poradenskou. Problematika potravin na bázi rostlinných a živočišných surovin, potravinářské legislativy a hygieny potravin je rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé učitele ústavu, kteří v rámci vlastní specializace zadávají témata bakalářských a diplomových prací a podílejí se na řešení výzkumných úkolů.

Vybavení ústavních laboratoří umožňuje analyzovat základní rostlinné a živočišné suroviny včetně potravin z nich vyrobených a dále stanovit hygienickou způsobilost potravin. Ke specializovaným laboratořím patří především laboratoře: 

 • senzorické analýzy
 • mikrobiologická
 • biotechnologická
 • GC a HPLC
 • technologie tuků
 • zpracování obilovin
 • analýzy masa a vajec
 • technologie kvasného průmyslu
 • fyzikální vlastnosti potravin
 • a ostatní instrumentální techniky analýzy.

V laboratořích je možno provést simulace některých potravinářských postupů (zpracování mléka, výroba piva, lihu, chleba, cukru, droždí, octa...). V rámci simulace je pak možné sledovat veličiny důležité z hlediska jakosti finálního produktu a tyto veličiny účelně ovlivňovat.

Ústav technologie potravin pořádá nebo zaštiťuje i množství seminářů, jejichž počet v čase neustále roste, stejně jako jejich kvalita a účast tuzemských i zahraničních vědců. Odkaz na další aktivity ústavu najdete rovněž v levém menu.


Výroční zprávy ústavu