Ústav technologie potravin

Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M2, N
Sekretariát: +420 545 133 190 
E-mail: miroslav.juzl [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Kontakt pro oblast PR: Ing. Jan Slováček

 

NA TOMTO ODKAZU MÁME NOVÝ WEB, NAVŠTIVTE NÁS (ODKAZ ZDE)

SOCIÁLNÍ SÍTĚ


 

1. 5. 2022: Novým vedoucím pracoviště byl jmenován doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Děkujeme panu prof. RNDr. Martinu Pumerovi, Ph.D. za vedení a přejeme úspěchy v pracovním i osobním životě.


 

23. 7. 2021: FoodTech MendelU bude na Noci vědců 2021

Naši studenti a pracovníci vytvoří pro Noc vědců (24. 9. 2021) stanoviště s názvem Čas a potraviny (Time and food, time to know, time to eat). V 6 sekcích budete moci zažít:
 • Jakou roli hraje čas při produkci, zpracování nebo skladování potravin.
 • Rychlé screeningové metody v oblasti zdravotní nezávadnosti.
 • Poznat procesy během trávení ve vztahu k času. Jak často jíst?
 • Ochutnat naše potraviny, vyzkoušet si kvízy s odměnou, získat spoustu informací o potravinách.

Více na stránkách Noc vědců na MENDELUhttps://www.nocvedcu.cz/


1. 7. 2021: Novým vedoucím pracoviště byl jmenován prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Děkujeme panu doc. Ing. Tomáši Gregorovi, Ph.D. za obrovský kus práce, který odvedl, a za péči a porozumnění, které nám věnoval.


 

25. 6. 2021: Tisková zpráva

Tradiční studentská konference pod záštitou Společnosti pro výživu se letos konala online formou (MS TEAMS). Na úvod pronesl zdravici pan předseda Společnosti pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc. Organizátoři z trojlístku fakult brněnských univerzit zastoupeného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Chemickou fakultou Vysokého učení technického v Brně sestavili velice bohatý program, kterého se zúčastnilo 17 prezentujících studentů (16 příspěvků).

Nechyběli prezentující i z dalších pracovišť, jakými letos byly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Karlova univerzita a Ostravská univerzita. Do budoucna rádi přivítáme i zapojení dalších oslovených pracovišť, které se rovněž zabývají tématikou výživy, potravin a zdraví, jak máme v názvu této akce. 

V sekci bakalářské práce bylo 10 příspěvků a v sekci věnované diplomovým pracím 6 příspěvků. Potěšujícím byla vždy i následná bohatá diskuze, do které se zapojili akademičtí pracovníci i studenti. Online setkání splnilo očekávání, studenti nadnesli ve svých příspěvcích širokou škálu témat, kterými se zabývali ve svých závěrečných pracích. Tím, že dokázali shrnout výsledky své činnosti a získané zkušenosti prezentovat a diskutovat s kolegy a odborníky, tím vstoupili do další fáze svého profesního života, což je cílem této akce. Zajisté to využijí ve svém osobním rozvoji. Budeme rádi, když se připojí do řad naší společnosti. Společnost pro výživu je nezávislé mezioborové sdružení odborníků na výživu a zájemců o vědecky podložené informace z oblasti výživy a potravinářství. Naším posláním je výměna odborných informací mezi odborníky různých oborů, jejich šíření směrem k veřejnosti i státní správě.

Oproti prezenčnímu setkání jsme byli žel ochuzeni o laskavé přijetí na půdě LF MU, které nám v minulosti připravil tým tamějších zaměstnanců okolo MVDr. Haliny Matějové. Jsme rádi, že jsme takto letos završili plný tucet konferencí a budeme se těšit na další rok na další setkání. Věříme, že tentokrát osobně. Nicméně i online konference má zřejmé výhody v podobě šetření času pro účastníky z delší vzdálenosti, zaneprázdněné dalšími aktivitami nebo ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijet do Brna a nechtějí být ochuzeni o takto hodnotnou a zajímavou akci. Do budoucna tak budeme v případě Vašeho zájmu reflektovat na tyto skutečnosti a v souladu s dobou se Vám pokusíme vyjít vstříc například hybridní formou.

Za kolektiv organizátorů,

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.


 

24. 6. 2021: Výživa, potraviny a zdraví 2021 / ONLINE STUDENTSKÁ KONFERENCE / Společnost pro výživu

Dne 25. června se uskuteční XII. studentská konference SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU s názvem "Výživa, potraviny a zdraví 2021", kterou již po dvanácté, avšak letos v online provedení v MS TEAMS, pořádají 
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 
 • Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a 
 • Chemická fakulta VUT v Brně.
Informace o Společnosti pro výživu naleznete na:
 
bližší informace podá doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

 

14. 6. 2021: Regionální potravina a Chuť jižní Moravy

Soutěže o nejlepší potraviny kraje, tedy Regionální potravina a Chuť jižní Moravy se opět konají na našem ústavu, který je technicky zajišťuje. Navíc zde máme 4 výrobky, které jsme v rámci zpětné vazby přihlásili. 

 • Akademická makovka
 • Akademický rohlík
 • Gothajský salám
 • Špekáčky 1919-2019

Více zde na kisjm.cz , na webu regionalnipotravina.cz .

Seznam v minulosti oceněných výrobků, které mohou nést logo a název Regionální potravina pro náš kraj najdete zde na tomto odkaze.


 

16. 4. 2021: Studenti pro kvalitu potravin

Místní kolo na MENDELU proběhlo přes MS TEAMS dne 16.4.2021 (od 13:00).

Zúčastnilo se 6 studentů a 2 postoupili do národního kola soutěže, které je v plánu v červnu 2021.

Více na webové stránce.


22. 3. 2021: Food Symposium 2021 propojilo kolegy z LSU a MENDELU 

Na letošním Food Symposiu zazněly přednášky, workshopy, akademické i studentské prezentace a byla shrnuta dosavadní a nastíněna další možná spolupráce mezi LSU a MENDELU. Fakulty MENDELU se zapojili v jednotlivých dnech do programu. Zapojili jsme se intenzivně, v rámci týdne jsme se podíleli na akcích ve středu (Nutrition), ve čtvrtek (Food Technology) i v pátek (Food Safety).

Následující témata, připravili spolu s LSU pracovníci Ústavu technologie potravin AF MENDELU. Moderátory byly doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. a doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.:

 

Středa 17. března:  záznam na YouTube

 • The potential of nutrition in the prevention of chronic civilization diseases as a possible protection against COVID 19 complications, Dr. Milena Matejovičová (AF MENDELU)
 • Selected micronutrients/nutraceuticals as possible immunomodulators in COVID-19 prevention, Prof. Tomáš Komprda (AF MENDELU)
 • Food as Medicine: Lessons from Covid-19, Dr. Candida Rebello (PBRC LSU)
 • Precision nutrition in respiratory disease and lung function, Dr. Jacob Mey (PBRC LSU) 
 • Nutritional aspects of tea and the US tea industry, Dr. Yan Chen (AgCenter LSU)

Čtvrtek 18. března: záznam na YouTube

 • Food Tech laboratories and procedures for teaching and research in Food Science and Technology: experience and vision of a practical form of teaching, Dr. Miroslav Jůzl (AF MENDELU) 
 • Use of stilbenes and lignans to enrich food, Dr. Ivo Soural, Dr. Miroslav Horak, Prof. Josef Balik (all ZF MENDELU)
 • Non-traditional types of crops for research and development of preserved foods,  Dr. Radka Langová (AF MENDELU) 
 • Gluten free products with a higher protein rice flour, Dr. Joan King (LSU AgCenter) 
 • Cheese making and other dairy production: technological and practical aspects, Dr. Alena Saláková (AF MENDELU) 
 • Ice cream production, Commercial popsicles and gourmet ice cream production, Salad dressings - bottling line at LSU AgCenter Food Business Incubator, Dr. Charles Boeneke (LSU AgCenter)
 • LSU Food Innovation Center, Ashley Gutierrez (LSU)

Pátek 19. března:

 • Viruses in Foods and Influence of Corona virus on the food industry Environmental Monitoring Program and Hygienic, Dr. Kayanush Aryana (LSU) 
 • Zoning for Food Industries, Dr. Achyut Adhikari (LSU)
 • Food Safety Communication with General Public, Dr. Wenqing Xu (LSU)
 • Wrap up – Food Science Roundtable discussion:
  Opportunities and threats in the key aspects of Food System: Food Security, Safety and Nutrition – are they compatible?, Dr. Miroslav Jůzl (AF MENDELU) 

Akce proběhla v prostředí MS Teams. Kompletní program naleznete: ZDE

Podrobnosti a link na záznam z celé akce naleznete na webu LSU: ZDE

Tisková zpráva na webu AF: ZDE


 

12. 3. 2021: Příští týden se koná Food Symposium 2021

Na letošním Food Symposiu vás čekají  přednášky, workshopy, akademické i studentské prezentace a bude shrnuta dosavadní a nastíněna další možná spolupráce mezi LSU a MENDELU. Fakulty MENDELU se zapojí v jednotlivých dnech do programu. Potravináři mají vyhrazenu středu, čtvrtek a pátek.

Můžete se těšit na následující témata, která připravili spolu s LSU pracovníci Ústavu technologie potravin AF MENDELU:

Středa 17. března:

 • The potential of nutrition in the prevention of chronic civilization diseases as a possible protection against COVID 19 complications (Mgr. Matějovičová, MENDELU)
 • Selected  micronutrients/nutraceuticals as possible immunomodulators in COVID-19 prevention (prof. Komprda, MENDELU)
 • Follow up discussion on project achievements to date, project evaluation, ideas and guidelines for follow ups (prof. Komprda, Dr. Sabliov, Dr. Smerkova, Ms. Tregenza, Ms. Bernard)

Čtvrtek 18. března:

 • Food Tech laboratories and procedures for teaching and research in Food Science and Technology: experience and vision of a practical form of teaching (Dr. Jůzl, MENDELU)
 • Use of stilbenes and lignans to enrich food. (Dr. Soural, Dr. Horák, Prof. Balík, MENDELU)
 • Non-traditional types of crops for research and development of preserved foods (Dr. Langová, MENDELU)
 • Gluten free products with a higher protein rice flour (Dr. King, LSU)
 • Cheese making and other dairy production: technological and practical aspects (Dr. Saláková, MENDELU)
 • Ice cream production, Commercial popsicles and gourmet ice cream production, Salad dressings - bottling line at LSU AgCenter Food Business Incubator (Dr. Boeneke, LSU)
 • Food Technology Roundtable discussion: Opportunities for future cooperation in the field of Food Technology

Pátek 19. března:

 • Wrap up – Food Science Roundtable discussion: Opportunities and threats in the key aspects of Food System: Food Security, Safety and Nutrition – are they compatible?

 

Akce proběhne v prostředí MS Teams. Kompletní program naleznete: ZDE

Registrujte se: ZDE

Podrobnosti celé akce naleznete na webu LSU: ZDE

 


 

5. 3. 2021: Ingrovy dny 2021 se konaly online

V této nelehké době není přáno také konferencím a seminářům. I když o výhodách i nevýhodách online setkávání a prezentací výsledků VaV se již mohl přesvědčit nemnohý akademický pracovník, zajisté se těšíme na dobu, kdy se opět budeme moci sejít osobně.

Letošní ročník Ingrových dnů 2021 byl opět složen z konference, tentokrát s pořadovým číslem 47, a dále ze Dne s mlékem na MENDELU. Program konference zahrnoval 4 bloky, mezinárodní byl online již den dopředu a mohli ho zhlédnout naživo návštevníci kanálu YOUTUBE, což během trvání ID2021 udělaly téměř dvě stovky návštěvníků. Zde bude ke zhlédnutí minimálně po celý březen, který je tradičně měsícem potravinářů.

Středeční bloky konference byly pořádány přes MS TEAMS a navštívilo ji přes 120 registrovaných účastníků.

Čtvrteční Den s mlékem byl streamován opět přes YOUTUBE a můžete jej shlédnout zde. Naživo bylo přihlášeno 156 sledujících, za první den bylo 633 zhlédnutí.

Zpráva o akci je na webu MENDELU.

ID2021_logo

Garant ID2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den s mlékem na MENDELU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivica Kos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. 2. 2021: Český uzel mezinárodního projektu FNH-RI má název CZ AgriFoodTech

Po téměř roce práce se Mendelova univerzita v Brně stala koordinátorem českého uzlu FNH-RI (Food, Nutrition and Health Research Infrastructure for healthy and sustainable diets / Evropská výzkumná infrastruktura pro zdravou a udržitelnou stravu).

Český uzel/platforma nese hrdě název CZ AgriFoodTech, s odkazem na tradici výuky a výzkumu v oblasti potravin na Agronomické fakultě (MENDELU). Tato organizace, s více než stoletou tradicí, přes partnerský Výzkumný ústav potravinářský spojuje vědecké instituce v akademickém a výzkumném prostoru zemědělského a potravinářského sektoru a přes Společnost pro výživu spojuje s odborníky a pracovníky v oblasti lidské výživy.

Více se můžete dozvědět na stránkách uzlu CZ AgriFoodTech nebo projektu FNH-RI, který zastřešuje nizozemská Wageningen University & Research. WUR, jakožto významná evropská instituce vznikla spojením zemědělské univerzity ve Wageningenu (pouze o rok starší než naše alma mater) s bývalým výzkumným zemědělským ústavem nizozemského ministerstva zemědělství, přírody a kvality potravin (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

FNH-RI je evropská výzkumná infrastruktura pro zdravou a udržitelnou stravu, která se skládá z více jak 150 ústavů z 24 zemí. Spojujeme hlavní hráče - výzkumníky, občany, datové vědce, vývojáře z průmyslu a technologií - abychom podpořili výzkum stravovacích návyků. Za tímto účelem se budují standardy a postupy pro sdílení dat a harmonizované protokoly pro nástroje, zařízení a školení. Cílem je v konečném důsledku podpořit přechod k udržitelnému systému výroby a distribuce potravin, snížení výskytu neinfekčních nemocí a zapojení spotřebitelů a občanů.

 

 


 28. 1. 2021: MENDELU a LSU pořádají Food Symposium

Březen bude měsícem akcí pro potravináře. Po Ingrových dnech v prvním týdnu se na třetí březnový týden (15. - 19. 3.) chystá Food Symposium. Fakulty MENDELU se zapojí v jednotlivých dnech do programu – budou realizovány online přednášky, workshopy, akademické i studentské prezentace, shrnuta dosavadní a nastíněna další možná spolupráce mezi LSU a MENDELU. Potravináři mají vyhrazen středu, čtvrtek a pátek.

Můžete se těšit na následující témata, která připravili s LSU pracovníci našeho ústavu:

Středa 17. března:

 • The potential of nutrition in the prevention of chronic civilization diseases as a possible protection against COVID 19 complications (Mgr. Matějovičová, MENDELU)
 • Selected  micronutrients/nutraceuticals as possible immunomodulators in COVID-19 prevention (prof. Komprda, MENDELU)
 • Follow up discussion on project achievements to date, project evaluation, ideas and guidelines for follow ups (prof. Komprda, Dr. Sabliov, Dr. Smerkova, Ms. Tregenza, Ms. Bernard)

Čtvrtek 18. března:

 • Food Tech laboratories and procedures for teaching and research in Food Science and Technology: experience and vision of a practical form of teaching (Doc. Jůzl, MENDELU)
 • Use of stilbenes and lignans to enrich food. (Dr. Soural, Dr. Horák, Prof. Balík, MENDELU)
 • Non-traditional types of crops for research and development of preserved foods (Dr. Langová, MENDELU)
 • Gluten free products with a higher protein rice flour (Dr. King, LSU)
 • Cheese making and other dairy production: technological and practical aspects (Dr. Saláková, MENDELU)
 • Ice cream production, Commercial popsicles and gourmet ice cream production, Salad dressings - bottling line at LSU AgCenter Food Business Incubator (Dr. Boeneke, LSU)
 • Food Technology Roundtable discussion: Opportunities for future cooperation in the field of Food Technology

Pátek 19. března:

 • Wrap up – Food Science Roundtable discussion: Opportunities and threats in the key aspects of Food System: Food Security, Safety and Nutrition – are they compatible?

Více najdete na webu LSU (odkaz).


 

27. 1. 2021: Studenti pro kvalitu potravin

 • Máš bakalářku nebo diplomku o potravinách?
 • Chceš si vyzkoušet prezentaci před obhajobou?
 • Máš již obhájeno a chceš se podělit o své výsledky?

Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. Tematicky je možné jednotlivé příspěvky zařadit do kategorií:

Více se dozvíte a v příslušné sekci

Ocenění vítěze a postupující do národního kola 2020 (ID 2020)

 Foto: Vyhlášení vítěze a předání diplomů studentům MENDELU postupujícím studentům do národního kola soutěže na ID 2020 Ing. Gabrovskou (PK ČR)


 12. 1. 2021: ÚTP chystá opět Ingrovy dny, tradiční konference bude mít pořadové číslo 47 a bude online

 


 

6. 11. 2020: 

Zde můžete shlédnout nové fakultní propagační video. 


 

12. 10. 2020: Po nucené odmlce opět i vaříme pivo


 

30. 9. 2020: Po nucené pauze opět vyrábíme, začala masná výroba

Druhý a třetí týden semestru byla naplánována praktická výuka (ZŽP1 - Agrobyznys), kdy byl v rámci restrikcí daných epidemiologickou situací v ČR snížen počet studentů na polovinu. Praktická výuka demonstrovala výrobu klobás a měkkých salámů. Pro studenty potravináře byla natočena videa a výroba fotograficky dokumentována. Doufáme, že za pár týdnů budeme i s nimi moci do masné výrobny.


 

5. 9. 2020: Ve spolupráci s ICV proběhla za přísných hygienických opatření výuka Mezigenerační univerzity 

Cílem mezigenerační univerzity MENDELU je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím jak vzdělávacích, tak volnočasových aktivit (více zde na webu ICV, časopis UNIVERSITAS). 

ÚTP se do projektu zapojil s 11 pracovníky na 4 stanovištích (maso, mléko, pekárna, vejce).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce MLÉKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce VEJCE


 

16. 7. 2020: Na Mendelově univerzitě odborníci hodnotili regionální potraviny

Potravináři opět technicky zajistili konání Regionální potraviny a Zlaté Chuti jižní Moravy (Info: MENDELU, více v naší záložce)

Zahájení soutěže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. 7. 2020: Věda na MENDELU v centru Brna

Potravináři mají banner na výstavě u Jošta. (Info: MENDELU, magazín UNIVERSITATIS, web Věda a výzkum, web Go to Brno, web Kudy z nudy)

 Banner u Jošta

 


 

Informace o ústavu

Ústav technologie potravin se nachází ve dvou pavilonech v areálu Mendelovy univerzity v Černých polích v Brně - v pavilonu M a v pavilonu N. Studenti mohou studovat bakalářský studijní program v oboru Technologie potravin a navazující magisterský studijní program v oborech Technologie potravin, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin a Ekotrofologie. Absolventi jsou obecně orientováni na hodnocení, zpracování a realizaci technologií rostlinných a živočišných výrob. Mohou se uplatnit v zemědělských i zpracovatelských podnicích různých typů, v obchodních organizacích, ve službách pro zemědělství a potravinářství, v kontrolních institucích pro jakost zemědělských produktů, a také v zemědělském a potravinářském výzkumu a školství. Mají znalosti o zemědělské výrobě, o složení a vlastnostech rostlinných i živočišných zemědělských produktů a o faktorech ovlivňujících jejich jakost. Teoretickým základem studia jsou předměty z oboru přírodních věd - chemie, biologie, matematika, fyzika. Na tyto předměty navazují aplikace teoretického základu dalších disciplín. Hlavními odbornými disciplínami jsou technologie výroby cukru a škrobu, sladu, kvasného průmyslu, zpracováni olejnin, zpracování mléka, jatečných zvířat, masa, konzumních vajec, sladkovodních ryb a ostatních živočišných produktů. Je kladen i důraz na senzorickou analýzu, výživu člověka, potravinářskou legislativu a hygienu potravin, pro tyto obory jsou k dispozici specializované laboratoře, jako jsou laboratoř senzorické analýzy, laboratoř GC a HPLC a  mikrobiologická laboratoř. Potřebné technické vzdělání s přehledem o potravinářských strojích a výrobních linkách umožní absolventovi i zvládnuti principu procesů v technologických provozech při současném respektování ekologických požadavků. Odborné zaměření dotváří výuka ekonomiky a managementu se zaměřením na zemědělství a potravinářský průmysl. Absolventi oboru musí dále ovládat i příslušnou legislativu, aby pro realizaci zpracování zemědělských produktů a výroby potravin mohly být vytvořeny naležité předpoklady i pro jejich uplatnění na mezinárodním trhu. Součástí ústavu jsou i poloprovozní celky sladovny, minipivovaru, masné výroby, cukrářské dílny, pekárny a zpracování mléka, kde probíhají simulace výrob a zpracování surovin na finální produkty, ladění a modifikace receptur, stejně jako i spolupráce s externími potravinářskými podniky, kde studenti nacházejí místa pro své odborné praxe a často i zaměstnání po studiu. 

Počet zaměstnanců: 22, z toho učitelů 13

Počet vyučovaných předmětů: 40 

Činnost ústavu zahrnuje část pedagogickou, vědeckovýzkumnou a poradenskou. Problematika potravin na bázi rostlinných a živočišných surovin, potravinářské legislativy a hygieny potravin je rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé učitele ústavu, kteří v rámci vlastní specializace zadávají témata bakalářských a diplomových prací a podílejí se na řešení výzkumných úkolů.

Vybavení ústavních laboratoří umožňuje analyzovat základní rostlinné a živočišné suroviny včetně potravin z nich vyrobených a dále stanovit hygienickou způsobilost potravin. Ke specializovaným laboratořím patří především laboratoře: 

 • senzorické analýzy
 • mikrobiologická
 • biotechnologická
 • GC a HPLC
 • technologie tuků
 • zpracování obilovin
 • analýzy masa a vajec
 • technologie kvasného průmyslu
 • fyzikální vlastnosti potravin
 • a ostatní instrumentální techniky analýzy.

V laboratořích je možno provést simulace některých potravinářských postupů (zpracování mléka, výroba piva, lihu, chleba, cukru, droždí, octa...). V rámci simulace je pak možné sledovat veličiny důležité z hlediska jakosti finálního produktu a tyto veličiny účelně ovlivňovat.

Ústav technologie potravin pořádá nebo zaštiťuje i množství seminářů, jejichž počet v čase neustále roste, stejně jako jejich kvalita a účast tuzemských i zahraničních vědců. Odkaz na další aktivity ústavu najdete rovněž v levém menu.


Výroční zprávy ústavu