Zpráva 14. 2. 2020:

Na MENDELU se ve čtvrtek 13. února 2020 uskutečnilo v 13:00 v M1.03 (budova M2, Ústav technologie potravin) místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.) s Potravinářskou komorou ČR.

Zvítězila Bc. Štěpánka Glanzová (školitelka Ing. Radka Langová, Ph.D.) s tématem "Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství".

Podmínkou bylo přihlásení minimálně 4 prací. Děkujeme všem studentům i školitelům za jejich aktivní účast. Do soutěže PK ČR se tento rok zapojí studenti a školitelé ze 4 univerzit. Na Mendelově univerzitě jsme měli čest zahájit tuto akci a díky účasti 5 našich (AF MENDELU) studentů PK ČR přidělila nakonec 2 místa, takže do celonárodního kola postoupil i student z 2. místa. Předpokládané datum je v první půli června a PK ČR se bude snažit, aby nekolidovalo s termíny státnic. Akce proběhla pod patronací PK ČR, předsedkyní komise byla Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. Součástí prezentací studentů byla i ochutnávka. Účastníci obdrželi od předsedkyně komise certifikát o účasti, slavnostní předání diplomů postupujícím bude v aule v rámci 1.bloku přednášených sdělení na XLVI. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin, která se na Mendelově univerzitě koná v rámci Ingrových dnů 2020 dne 4. března 2020.

 

Postup do národního kola (Kategorie: Výroba potravin a technologie):

  1. Bc. Štěpánka Glanzová (škol. Ing. Langová): Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství
  2. Porazil, R. (škol. doc. Jůzl): Technologické vyhodnocení výroby měkkého salámu s přídavkem oleje

Na 3. až 5. místě se umístili (seřazeno abecedně):

  • Lustigová, Z. (škol. doc. Šottníková): Jakost těstovin z rýžové mouky
  • Pálová, K. (škol. doc. Šottníková): Kvalita a variabilita kávy
  • Vávrová, R. (škol. Ing. Saláková): Využití nových surovin pro kyselé srážení sýrů

 

19. 6. 2020:

Národního kola, které se konalo on-line 18. 6. 2020, se oba naši studenti zúčastnili (M1.03), a pro další ročník bylo doporučeno vytvořit kategorii junior pro studenty 1. ročníku navazujícího studia.

Leták 

Pravidla soutěže