23. 05. 2024: Výsledky místního kola na MENDELU

Na MENDELU se ve čtvrtek 23. května 2024 uskutečnilo místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.). Akce probíhá pod patronací PK ČR.

Vítězka Bc. Kateřina Kadlecová postoupila do národního kola, které se bude konat  dne 24. června 2024, od 10:00 hodin. Místo konání bude Potravinářská komora ČR, Počernická 272/96, 108 00 Praha 10-Malešice.

 

Vítězkou s postupem do národního kola soutěže:

Bc. Kateřina Kadlecová, školitelka prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., diplomová práce „Vliv medvědího česneku na senzorickou jakost tepelně opracovaného masného výrobku“

Dále se zúčastnili:

Mgr. Martina Krulíková, školitelka Ing. Gabriela Franke, Ph.D., diplomová práce „Testování mikrobiologické kvality hmyzí suroviny pro pekařské účely“

Bc. Daniela Šindelářová, školitel doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., diplomová práce „Vyhodnocení jakosti masného výrobku z králičího masa

 

Děkujeme všem 3 studentům za prezentování výsledků jejich práce, děkujeme i jejich školitelům za aktivní vedení.


 

19. 4. 2024: Místní kolo na MENDELU

I v letošním roce proběhne (páté) místní kolo studentské soutěže "Studenti pro kvalitu potravin", kterou pořádá Potravinářská komora společně s univerzitami v České republice.

Soutěž je určena pro studenty (bakalářských a) magisterských studijních programů (pokud je práce experimentální).

 

Termíny:

 • Termín pro přihlášení je do čtvrtka 16. 5. 2024 přes přihlášku ve FORMS.
 • Termín konání místního kola je čtvrtek 23. 5. 2024.
 • Vítěz postoupí do národního kola, které se bude konat  dne 24. června 2024 v Praze (Potravinářská komora ČR, Počernická 272/96, 108 00 Praha 10-Malešice).

 

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

libor.kalhotka@mendelu.cz

garant místního kola

 

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

garant za MENDELU

miroslav.juzl@mendelu.cz  

ROČNÍK 2023

19. 5. 2023: Výsledky místního kola na MENDELU

Na MENDELU se v pátek 19. května 2023 prezenčně uskutečnilo místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.). Akce probíhá pod patronací PK ČR.

Vítězka postoupila do národního kola, které se bude konat  dne 21. června 2023, od 10:00 hodin. Místo konání bude Potravinářská komora ČR, Počernická 272/96, 108 00 Praha 10-Malešice.

 

Vítězkou s postupem do národního kola soutěže:

Bc. Dobešová Natálie: Imobilizace galaktosidasy a její využití v potravinářské technologii (škol.: Ing. Jana Zemanová, Ph.D.)

Dále se zúčastnili:

Bc. Tomanová Adéla: Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu (Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D.).

Bc. Fenclová Denisa: Staphylococcus aureus – jeho výskyt a metody detekce v mléce a mléčných výrobcích (škol.: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.).

Bc. Holá Julie: Potravinářství jako zdroj bioaktivních látek pro kosmetické přípravky (škol.: Ing. Jana Zemanová, Ph.D.).

Bc. Klimšová Kristýna: Možnosti zpracování masa ryb pro regionální výrobce a technologické vyhodnocení takového masného výrobku (škol.: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.).

Podmínkou bylo přihlášení minimálně 4 prací, děkujeme všem 5 studentům i školitelům za jejich aktivní účast. 

 

19. 4. 2023: Místní kolo na MENDELU

Tak jako loni, i v letošním roce proběhne (čtvrté) místní kolo studentské soutěže "Studenti pro kvalitu potravin", kterou pořádá Potravinářská komora společně s univerzitami v České republice. Soutěž je určena pro studenty (bakalářských a) magisterských studijních programů (pokud je práce experimentální). Termín pro přihlášení je pondělí 15. 5. 2023, dokdy student zaslal e-mailem info, že má zájem se zúčastnit, a jeho školitel souhlasí, podle tohoto vzoru.

Vítěz postoupí do národního kola, které se bude konat  dne 21. června 2023, od 10:00 hodin. Místo konání bude Potravinářská komora ČR, Počernická 272/96, 108 00 Praha 10-Malešice.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

libor.kalhotka@mendelu.cz

 Přihlášení studenti do místního kola:
Bc. Fenclová Denisa Staphylococcus aureus – jeho výskyt a metody detekce v mléce a mléčných výrobcích 
Bc. Dobešová Natálie Imobilizace galaktosidasy a její využití v potravinářské technologii
Bc. Holá Julie Potravinářství jako zdroj bioaktivních látek pro kosmetické přípravky
Bc. Klimšová Kristýna Možnosti zpracování masa ryb pro regionální výrobce a technologické vyhodnocení takového masného výrobku
Bc. Tomanová Adéla Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu

 

ROČNÍK 2022

29. 4. 2022: Výsledky místního kola na MENDELU

Na MENDELU se v pátek 29. dubna 2022 prezenčně uskutečnilo místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.) s Potravinářskou komorou ČR.

Zvítězila Bc. Zuzana Pavlíčková (škol.: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.): Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích sladovnického ječmene a sladu

Podmínkou bylo přihlásení minimálně 4 prací, děkujeme všem 5 studentům i školitelům za jejich aktivní účast. 

Národní kolo soutěže proběhne 17. 6. 2022 v Praze.

Akce probíhá pod patronací PK ČR, předsedkyní komise byla Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. 

Postup do národního kola soutěže:

 1. Bc. Zuzana Pavlíčková (škol.: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.): Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích sladovnického ječmene a sladu
 2. Bc. Marie Černá (škol.: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.): Nutriční vyhodnocení výroby vybraného masného výrobku s reformulovanou recepturou

Dále se zúčastnili:

 • Bc. Barbora Bašková (škol.: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.): Změny mikrobiologických a senzorických parametrů v průběhu skladování jogurtů
 • Bc. Markéta Hořavová (škol.: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.): Využití vedlejších produktů při výrobě vína
 • Bc. Klára Steinerová (škol.: Ing. Radka Langová, Ph.D.): Výroba ovocných výrobků s rozmělněnou tkání za posouzení ekonomických aspektů s ní spojených

 

8. 3. 2022: Místní kolo na MENDELU

Tak jako loni, i v letošním roce proběhne (třetí) místní kolo studentské soutěže "Studenti pro kvalitu potravin", kterou pořádá Potravinářská komora společně s univerzitami v České republice. Soutěž je určena pro studenty (bakalářských a) magisterských studijních programů (pokud je práce experimentální). Termín pro přihlášení byl pátek 22. 4. 2022, dokdy student zaslal e-mailem info, že má zájem se zúčastnit, a jeho školitel souhlasí, podle tohoto vzoru.


 Přihlášení studenti do místního kola:
 • Bc. Barbora Bašková (škol.: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.): Změny mikrobiologických a senzorických parametrů v průběhu skladování jogurtů
 • Bc. Marie Černá (škol.: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.): Nutriční vyhodnocení výroby vybraného masného výrobku s reformulovanou recepturou
 • Bc. Markéta Hořavová (škol.: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.): Využití vedlejších produktů při výrobě vína
 • Bc. Zuzana Pavlíčková (škol.: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.): Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích sladovnického ječmene a sladu
 • Bc. Klára Steinerová (škol.: Ing. Radka Langová, Ph.D.): Výroba ovocných výrobků s rozmělněnou tkání za posouzení ekonomických aspektů s ní spojených

Veškeré informace o soutěži a její pravidla jsou uvedeny zde.

Prezentace před komisí jsou plánovány na pátek 29. 4. 2022 v učebně M1.03 v 10:00.

Forma prezentace - MS PowerPoint, 10 minut (5 minut diskuze).

Vítězové místního kola postupují do národního kola, které pořádá Potravinářská komora ČR s podporou zapojených vysokých škol, a které proběhne v měsíci červnu.

Veškeré dotazy směřujte na hlavního organizátora místního kola soutěže doc. Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D. - miroslav.juzl@mendelu.cz  (Ústav technologie potravin).


 

Vzor

Pravidla

 


ROČNÍK 2021

16. 4. 2021: Výsledky místního kola na MENDELU

Na MENDELU se ve čtvrtek 16. dubna 2021 uskutečnilo v 13:00 online v MS TEAMS místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.) s Potravinářskou komorou ČR.

Zvítězila Bc. Vendula Němcová (škol. Ing. Saláková) s tématem "Hodnocení jakostních parametrů kozích jogurtů v závislosti na vstupní surovině".

Podmínkou bylo přihlásení minimálně 4 prací. Děkujeme všem 6 studentům i školitelům za jejich aktivní účast. Do soutěže PK ČR se opět jako loni zapojí studenti a školitelé z univerzit ČR. Na Mendelově univerzitě jsme měli čest opět zahájit tuto akci a díky účasti 6 našich (AF MENDELU) studentů PK ČR přidělila opět 2 místa, takže do celonárodního kola postoupil i student z 2. místa. Předpokládané datum je 21. 6. 2021.

Akce proběhla pod patronací PK ČR, předsedkyní komise byla Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. 

 

Postup do národního kola soutěže:

Bc. Vendula Němcová (škol. Ing. Saláková): Hodnocení jakostních parametrů kozích jogurtů v závislosti na vstupní surovině

Bc. Zuzana Leischnerová (škol. Ing. Saláková): Hodnocení jakostních parametrů dlouhozrajících sýrů

 

Dále se zúčastnili:

Bc. Zuzana Fenclová (škol. Ing. Saláková): Senzorické hodnocení zmrzlin z netradičních základních surovin

Bc. Peter Csányi (škol. doc. Kalhotka): Mikrobiálna kontaminácia kávových zŕn

Bc. Michaela Dunklerová (škol. Ing. Langová): Stanovení obsahu lepku ve vybraných potravinách

Bc. Štěpánka Glanzová (škol. Ing. Langová): Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství

 

 


 

30. 3. 2021: Studenti pro kvalitu potravin - změna termínu

Původní termín 1. 4. 2021 pro přihlášení na soutěž Studenti pro kvalitu potravin se prodlužuje do 9.4.2021. Místní kolo na MENDELU proběhne přes MS TEAMS dne 16. 4. 2021 ve 13:00.

Jsou žádané prezentace v Powerpointu na 10 minut a očekává se diskuze (5 min).

 

Zpráva 28. 1. 2021:

 • Máš bakalářku nebo diplomku o potravinách?
 • Chceš si vyzkoušet prezentaci před obhajobou?
 • Máš již obhájeno a chceš se podělit o své výsledky?

Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. Tematicky je možné jednotlivé příspěvky zařadit do kategorií:

 • a. Výroba potravin a technologie
 • b. Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly
 • c. Marketing v potravinářském průmyslu

Přihlášky – Jméno studenta, název příspěvku (práce), abstrakt v češtině (15 – 20 řádků), jméno školitele (garanta), kategorie – zašlete nejpozději do 1. 4. 2021 na emailovou adresu miroslav.juzl@mendelu.cz 

Termín konání místního kola na MENDELU – v týdnu od 12. 4. 2021 – bude upřesněno, místní kolo soutěže proběhne v závislosti na epidemické situaci kontaktně nebo on-line. V rámci místního kola studenti odprezentují svůj příspěvek v rámci desetiminutové power-pointové prezentace.

Vítězové místního kola postupují do národního kola, které pořádá Potravinářská komora ČR s podporou zapojených vysokých škol a které proběhne v měsíci červnu.

Veškeré dotazy směřujte na hlavního organizátora místního kola soutěže doc. Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D. - miroslav.juzl@mendelu.cz  (Ústav technologie potravin).

Leták 2021

Pravidla 2021


 

Ocenění vítěze a postupující do národního kola 2020 (ID 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vyhlášení vítěze a předání diplomů studentům MENDELU postupujícím studentům do národního kola soutěže na ID 2020 Ing. Gabrovskou (PK ČR)


 

ROČNÍK 2020

Zpráva 14. 2. 2020:

Na MENDELU se ve čtvrtek 13. února 2020 uskutečnilo v 13:00 v M1.03 (budova M2, Ústav technologie potravin) místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.) s Potravinářskou komorou ČR.

Zvítězila Bc. Štěpánka Glanzová (školitelka Ing. Radka Langová, Ph.D.) s tématem "Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství".

Podmínkou bylo přihlásení minimálně 4 prací. Děkujeme všem studentům i školitelům za jejich aktivní účast. Do soutěže PK ČR se tento rok zapojí studenti a školitelé ze 4 univerzit. Na Mendelově univerzitě jsme měli čest zahájit tuto akci a díky účasti 5 našich (AF MENDELU) studentů PK ČR přidělila nakonec 2 místa, takže do celonárodního kola postoupil i student z 2. místa. Předpokládané datum je v první půli června a PK ČR se bude snažit, aby nekolidovalo s termíny státnic. Akce proběhla pod patronací PK ČR, předsedkyní komise byla Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. Součástí prezentací studentů byla i ochutnávka. Účastníci obdrželi od předsedkyně komise certifikát o účasti, slavnostní předání diplomů postupujícím bude v aule v rámci 1.bloku přednášených sdělení na XLVI. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin, která se na Mendelově univerzitě koná v rámci Ingrových dnů 2020 dne 4. března 2020.

 

Postup do národního kola (Kategorie: Výroba potravin a technologie):

 1. Bc. Štěpánka Glanzová (škol. Ing. Langová): Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství
 2. Porazil, R. (škol. doc. Jůzl): Technologické vyhodnocení výroby měkkého salámu s přídavkem oleje

Na 3. až 5. místě se umístili (seřazeno abecedně):

 • Lustigová, Z. (škol. doc. Šottníková): Jakost těstovin z rýžové mouky
 • Pálová, K. (škol. doc. Šottníková): Kvalita a variabilita kávy
 • Vávrová, R. (škol. Ing. Saláková): Využití nových surovin pro kyselé srážení sýrů

 

Zpráva 19. 6. 2020:

Národního kola, které se konalo on-line 18. 6. 2020, se oba naši studenti zúčastnili (M1.03), a pro další ročník bylo doporučeno vytvořit kategorii junior pro studenty 1. ročníku navazujícího studia.

Štěpánka Glanzová s příspěvkem Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství zvítězila v kategorii JUNIOR. Tato práce je výstupem spolupráce Mendelovy univerzity v Brně, pěstitelem Vlastimilem Otáhalem a firmou Chuť Moravy, s.r.o.

Štěpánka prezentuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánka prezentuje, online diskuze (s prof. Kouřimskou, ČZU Praha)

Leták 

Pravidla soutěže