Logo ID2020

XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2021“

Termín konference:  3. března 2021

Místo konání:  aula MENDELU (2. patro), Zemědělská 1, Brno

Kontakt na pořadatele: ingrovy.dny@mendelu.cz 


PODĚKOVÁNÍ

 

Vážení účastníci Ingrových dnů 2020, 

chtěl bych Vám poděkovat za přízeň, kterou jste nám projevili svým zájmem a účastí na XLVI. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“.
 
Pevně věřím, že se příští rok opět setkáme, tentokráte na XLVII. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin, kterou máme v plánu uspořádat (včetně bohatého doprovodného programu) v první březnovou středu, a sice 3. března 2021.
 
Děkuji a těším se na setkání s Vámi,
 

MIROSLAV JŮZL, garant konference


Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe. 

Termín pro přihlášení k aktivní nebo pasivní účasti je 12. února 2021 přes formulář.


PROGRAM XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2021“ zde bude průběžně doplňován.


UPLYNULÝ ROČNÍK

PROGRAM XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“.

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

9:15 – 10:20 První blok vyžádaných přednášek

 • Gabrovská, D. (PK ČR): Inovace včetně reformulací v potravinářství z pohledu výrobců a spotřebitelů
 • Komprda, T. (MENDELU, Brno): Dietární rybí olej a rizikové faktory na srdečné-cévních onemocnění
 • Pokora, J. (SZPI, Brno): Úřední kontroly prováděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v roce 2019

10:20 – 10:40 Diskuze

10:40 – 11:15 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:15 – 12:40 Druhý blok vyžádaných přednášek

 • Sluková, M. (VŠCHT Praha): Škrob a neškrobové polysacharidy a jejich vliv na nutriční, technologickou a senzorickou kvalitu potravin
 • Šottníková, V. (MENDELU, Brno): Využití hroznové mouky v pekárenské výrobě
 • Pospiech, M. (VFU, Brno): Průkaz hlavních pylodárných rostlin v medu obrazovou analýzou
 • Lísalová, H. (FÚ AVČR, Praha): Funkční biočipy jako nový nástroj pro kontrolu bezpečnosti potravin 

12:25 – 12:40 Diskuze

12:40 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek

 • Smetana, P. (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Zvyšování antioxidačního účinku česneku setého (Allium sativum L.) dlouhodobým působením zvýšené teploty
 • Baláš, J. (Chr. Hansen Czech republic, s.r.o.): Aktuální stav a inovace ve využití mikroorganismů v potravinářství
 • Honzík, Z. (JRS Česká a Slovenská republika): Použitelnost různých druhů vlákniny při výrobě různých druhů potravin
 • Mareš, J. (MENDELU, Brno): Kvalita masa sladkovodních ryb a možnosti jejího ovlivnění
 • Horna, A. (Radanal, Pardubice): Stanovení celkové antioxidační aktivity třešní a drobného ovoce metodou Fia-Coularray

13:55 – 14:00 Ukončení přednášek

14:00 – 15:00 Přestávka na oběd (budova O)


09:00 – 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (budova A, 2. patro, chodba před aulou)  POSTEROVÉ PLOCHY MAJÍ ROZMĚR 750 x 1000 mm

POSTEROVÁ SEKCE

 1. Abdullah, F.A.A., Buchtová, H. (VFU, Brno): Evaluation the colour parameters of giblets from organic and wild ducks/Hodnocení parametrů barvy drobů kachen z organického chovu chov a divokých kachen
 2. Antonić, B., Dordević, D., Tremlova, B. (VFU, Brno): Apple pomace as potential fortification plant food by-product/ Jablečné výlisky jako potenciální obohacení vedlejších produktů rostlin 
 3. Bártová, H., Samková, E., Hasoňová, L. (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Vnímání bezlaktózových mléčných výrobků mladými hodnotiteli v závislosti na pohlaví
 4. Benešová, L., Golian, J., Drdolová, Z. (SPU, Nitra, Slovensko): Porovnání a aplikace vybraných detekčních DNA metod v praxi
 5. Bischofová, S., Ruprich, J. (SZU, Brno): Vitamin D z pohledu nových a fortifikovaných potravin
 6. Brychta, V. (MZe ČR): Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 7. Buchtová, H., Abdullah, F. A. A. (VFU, Brno): Vliv chilli papriček a citronu na stabilitu lipolytických a oxidativních procesů ve výrobcích konzervované sardinky
 8. Dračková, E., Sládek, L., Filipčík, R. (MENDELU, Brno): Vliv pohlaví na barvu vepřového masa
 9. Dudriková, E., Maľová, J., Výrostková, J., Dudriková, K., Kováčová, M., Vataščinová, T. (UVLF, Košice): Enterokoky izolované z kozieho mlieka a ich rezistencia na vybrané antibiotiká
 10. Faměra, O., Riljáková, B., Adámek, M., Adámková, A. (ČZU, Praha): Využití jedlého hmyzu pro potravinářské účely
 11. Fikselová, M., Lukáčová, S., Belej, L., Kleinová, M. (SPU, Nitra, SVK): Hodnocení senzorické kvality inovovaných bezglutenových výrobků
 12. Gál, R., Polášek, Z., Hoňka, P., Salek, R.N. (UTB, Zlín): Vliv vybraných vlastností čerstvého hovězího masa na výši hmotnostních ztrát po tepelné úpravě
 13. Golian, J., Belej, Ľ., Benešová, L. (SPU, Nitra, SVK): Úloha potravinárskeho priemyslu pri riešení obezity
 14. Grossová, L., Slováček, J., Jůzl, M., Piechowiczová, M. (MENDELU, Brno): Preference spotřebitelů související s konzumací hovězího masa
 15. Jančíková, S., Dordevic, D., Tremlová, B. (VFU, Brno): Antioxidant properties of carrageenan films with addition of orange essential oil/Antioxidační vlastnosti karagenanových filmů s přídavkem pomerančového esenciálního oleje
 16. Kalafova, A., Hrncar, C., Bucko, O., Hanusova, E., Schneidgenova, M., Capcarova, M. (SPU, Nitra, Slovensko): Alternatívne neantibiotické prípravky ako kŕmne aditíva v chove prepelice japonskej
 17. Kos, I., Janječić, Z., Bedeković, D., Kiš, G., Vnučec, I., Božac, R. (University of Zagreb, Chorvatsko): Vliv genotypu na složení mastných kyselin dalmatinské šunky
 18. Kostihová, L., Šottníková, V., Jůzl, M., Hřivna, L. (MENDELU, Brno): Vliv síření na kvalitu vína
 19. Kouřil, P., Kalhotka, L., Šťastník, O. (MENDELU, Brno): Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů
 20. Langová, R., Floriánová, J. (MENDELU, Brno): Kvalita hroznového moštu
 21. Novotná, K. (VFU, Brno): Nedostatky při označování alergenů na balených potravinách a ve stravovacích službách
 22. Ondrušíková, S., Nedomová, Š., Šustr, M., Kumbár, V. (MENDELU, Brno): Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů
 23. Pernicová, H., Bischofová, S., Ruprich, J., Řehůřková, I. a kol. (SZU, Brno): Strava bez masa je hitem nejenom v zahraničí aneb „pseudo maso“ pod lupou
 24. Sehonová, P. (VFU, Brno): Rezidua fosfonátů v potravinách rostlinného původu
 25. Svobodová, A., Šimková, D. (VÚB, Havlíčkův Brod): Netradiční hlíznaté okopaniny pěstované v podmínkách bramborářské výrobní oblasti
 26. Šťastník, O., Novotný, J., Roztočilová, A., Kouřil, P., Pavlata, L., Mrkvicová, E. (MENDELU, Brno): Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio molitor L.) pro výkrm kuřat
 27. Švec, I., Horáčková, A., Skřivan, P. (VŠCHT, Praha): Vývoj bezlepkového chleba v Cereální laboratoří VŠCHT Praha
 28. Vítová, H., Zemanová, J., Šimíčková, A., Ďubašáková, M., Fajtl, Z. (VUT, Brno): Profil těkavých látek muďoulu trojlaločného (Asimina triloba
 29. Vošmerová, P. (VFU, Brno): Nová vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

 

DOPROVODNÝ PROGRAM byl pozměněn:

4. 3. 2020 cca 16:00-18:00 Setkání na ústavu technologie potravin, prezentace činnosti a výrobků, poté kontinuálně přejde ve Společenské posezení ID 2020

DEN S MLÉKEM NA MENDELU byl odložen na neurčito. 


Údaje pro platbu vložného:

Vložné je 1100 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník, občerstvení a oběd). V případě účasti na společenském večeru (od 18:00) činí vložné 1100 + 250 Kč vč. DPH. Termín pro zaplacení vložného je do 14. února 2020. V případě zájmu je možné rezervovat ubytování na kolejích AKADEMIE.

Účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol 2200011, konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka.

Zahraniční účastníci: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT: KOMBCZPPXXX


 

PODĚKOVÁNÍ

Mediální partneři:

Firmy a společnosti:

 

ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)
 • doc. Ing. Ružena Uherová, PhD. (STU Bratislava)

  

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

 • doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. - garant akce
 • doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • Ing. Alena Saláková, Ph.D.
 • Ing. Markéta Piechowiczová
 • Ing. Sylvie Ondrušíková
 • Ing. Lucie Grossová
 • Ivana Kučínská - asistentka garanta

a kolektiv pracovníků a studentů Ústavu technologie potravin, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně


 

 Dokumenty

 

 

SBORNÍKY Z UPLYNULÝCH LET