XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2021“

Termín konference:  3. března 2021

Místo konání:  aula MENDELU (2. patro), Zemědělská 1, Brno

Kontakt na pořadatele: ingrovy.dny@mendelu.cz 

 


Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe. 

Termín pro přihlášení k aktivní nebo pasivní účasti je 12. února 2021 přes formulář.


PROGRAM XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2021“ zde bude průběžně doplňován.

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

9:15 – 10:20 První blok vyžádaných přednášek

 • TBD (bude upřesněno)

10:20 – 10:40 Diskuze

10:40 – 11:15 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:15 – 12:40 Druhý blok vyžádaných přednášek

 • TBD

12:25 – 12:40 Diskuze

12:40 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek

 • TBD

13:55 – 14:00 Ukončení přednášek

14:00 – 15:00 Přestávka na oběd (budova O)


09:00 – 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (budova A, 2. patro, chodba před aulou)  POSTEROVÉ PLOCHY MAJÍ ROZMĚR 750 x 1000 mm

POSTEROVÁ SEKCE

 1. TBD

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

3. 3. 2020 cca 16:00-18:00 Setkání na ústavu technologie potravin, prezentace činnosti a výrobků, poté kontinuálně přejde ve Společenské posezení ID 2021

DEN S MLÉKEM NA MENDELU: TBD


Údaje pro platbu vložného:

Vložné je 1100 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník, občerstvení a oběd). V případě účasti na společenském večeru (od 18:00) činí vložné 1100 + 250 Kč vč. DPH. Termín pro zaplacení vložného je do 14. února 2021. V případě zájmu je možné rezervovat ubytování na kolejích AKADEMIE.

Účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol TBD (bude upřesněn), konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka.

Zahraniční účastníci: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT: KOMBCZPPXXX


 

PODĚKOVÁNÍ

Mediální partneři:

Firmy a společnosti:

 • TBD

 

ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
 • doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)
 • doc. Ing. Ružena Uherová, PhD. (STU Bratislava)

  

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

 • doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. - garant akce
 • doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • Ing. Alena Saláková, Ph.D.
 • Ing. Markéta Piechowiczová
 • Ing. Sylvie Ondrušíková
 • Ing. Lucie Grossová
 • Ivana Kučínská - asistentka garanta

a kolektiv pracovníků a studentů Ústavu technologie potravin, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně


 

 Dokumenty

 

 

SBORNÍKY Z UPLYNULÝCH LET