Využijte nových stránek věnovaných této akci: odkaz na https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/ 

 

New websites in English dedicated to this event can be found at https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/en/ 

 

ID2021_logo


Letos máme možnost oslavit čtyřicátý sedmý ročník akce, která není pouze přehlídkou vědeckých publikací a několika málo vybraných přednášených příspěvků, ale i možností setkání a diskuze pro širší skupinu odborníků zabývajících se společnou tématikou potravin.


 • Konference pro odborníky z výroby, z dozorových orgánů, vědeckých institucí a odborných společností.

 • Doprovodné aktivity jsou zaměřeny na cílovou skupinu studentů, na odbornou i širokou veřejnost.

 • Ingrovy dny (ID 2021) se letos konají od 2. března do 4. března.

 • Deadline pro přihlášky je 24. února 2021.


 


 

XLVII. Konference o jakosti potravin
a potravinových surovin

 

Termín konference:  3. března 2021

Místo konání:  online/aula MENDELU (2. patro), Zemědělská 1, Brno

Kontakt na pořadatele: ingrovy.dny@mendelu.cz 

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě Mendelovy univerzity v Brně
je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu.

Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe. 

Termín pro přihlášení k aktivní nebo pasivní účasti je 24. února 2021 přes tento formulář


ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (MENDELU): AF 
 • doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (MENDELU): ÚTP
 • doc. Ing. Ružena Uherová, PhD. (STU Bratislava)
 • Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)

 


 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

 • doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. - garant akce
 • doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. 
 • Ing. Alena Saláková, Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
 • Ing. Markéta Piechowiczová
 • Ing. Sylvie Ondrušíková
 • Ivana Kučínská - asistentka garanta

a kolektiv pracovníků a studentů Ústavu technologie potravin, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně


 Dokumenty

 

 

SBORNÍKY Z UPLYNULÝCH LET