NAKLÁDANÝ HERMELÍN 2019

Ve čtvrtek 12. 4. 2019 proběhlo hodnocení v rámci soutěžní přehlídky nakládaných Hermelínů s názvem NAKLÁDANÝ HERMELÍN 2019. Celkem bylo do finále soutěže, jejímž partnerem byla firma Savencia Fromage&Dairy Czech Republic, zařazeno deset přihlášených vzorků. Potěšujícím je účast studentů, a to jak z naší univerzity, tak například ze Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci a Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži, jakož i jiných milovníků tohoto v naší gastronomii zdomácnělého pokrmu.

Pořadí:

1. nakládaný Hermelín s hráškovým pestem s názvem Gregor

2. nakládaný Hermelín na zeleno, který komisi zaujal celými vlašskými ořechy,

3. nakládaný Hermelín s medvědím česnekem s názvem Mendelák.

Soutěžní vzorky mohli také ochutnat v areálu univerzity ti, kdož zavítali na Velikonoční jarmark století, který proběhl v sobotu 13. 4. 2019 za účasti mnoha tisíců návštěvníků. Ústav technologie potravin zde nabízel k ochutnávce výrobky vznikající v provozních laboratořích, jak při praktické výuce studentů (cvičení, kvalifikační práce), tak pro potřeby publicity studijního programu Chemie a technologie potravin a Agronomické fakulty. A tak byly prezentovány pekárenské výrobky (rohlíky, makovky, jidáše, sušenky), čokoládové pralinky (s různými náplněmi), masné výrobky (klobásy, párky), sirupy nebo naše akademické pivo. Po celý rok se tak mohou účastníci akcí konaných v rámci oslav století MENDELU setkávat s kvalitními produkty vzešlými z vědeckovýzkumné činnosti zaměstnanců a našich studentů.

Odkaz na tiskovou zprávu.

 Hodnocení komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise před hodnocením

 Nakládaný Hermelín s medvědím česnekem s názvem Mendelák