Nacházejí se v pavilonech M a N Ústavu technologie potravin. Primárně slouží studentům k plnění diplomových a disertačních prací, ale i k výzkumu zaměstnancům ústavu a smluvnímu výzkumu a vývoji.

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Kapalinový a plynový chromatograf, gelová permeační chromatografie, centrifugy, analytické váhy, třepačky, dezintegrátor, koncentrátor vzorků, spektrofotometr, rotační vakuová odparka, ultrazvuková lázeň, přístroj na výrobu demineralizované vody aj.

 

VÝZKUM

Kapalinová chromatografie - stanovení:

  • Ftalátů - v obalových materiálech, v půdě, ve vodě, v masných a mléčných výrobcích
  • Biogenních aminů - ve zrajících sýrech, v mase, záparách, destilátech
  • Antokyanů - v obilovinách, ovoci a zelenině
  • Kofeinu a kyseliny chlorogenové - v kávě, čaji
  • Vitamínu C - v ovoci, zelenině, šťávách, vitaminových preparátech
  • Organických kyselin - ve víně, v pivu, sýrech, ovocných šťávách, záparách
  • Sacharidů - v produktech biotechnologických procesů, jako jsou zápary, sladiny, pivo, lihoviny

 

Plynová chromatografie- stanovení:

  • Obsahu mastných kyselin - ve vybraných druzích potravin a vybraných živočišných tkáních
  • Obsahu aldehydů, esterů, ketonů a alkoholů - v potravinách obecně