Koncepce pivovaru


Minipivovar je svým vybavením a 100 l objemem vyrážené mladiny určen k demonstrativním ukázkám výroby piva různými způsoby při praktických cvičeních studentů, a jako experimentální systém pro výrobu piva a ladění receptur při spolupráci s komerčním sektorem. Pro tyto účely je minipivovar uzpůsoben pro výrobu mladiny infuzním nebo dekokčním způsobem, kvašení mladiny je možné provádět klasickým dvoufázovým způsobem (spilka a ležácký sklep), nebo jednofázové kvašení v CKT, kvašení lze vést jak spodní tak svrchní.
 
Samotný pivovar začíná studeným skladem sladů a dalších pivovarských surovin. Slad do prostoru šrotovny je přivážen ze skladu pomocí nerezového rudlu. Slad je získáván částečně z vlastní sladovny (viz poloprovoz Sladovna), a dále nákupem ze sladovny Bernard v Rajhradu u Brna. Ve šrotovně je slad na dvouválcovém mačkadle sladu sešrotován. Odvážená dávka sladového šrotu je převážena do prostoru varny, kde je sypaná do vystírací kádě. Varna sestává z kompaktního várenského bloku a je řešena jako dvounádobová pro var 100 l mladiny. Otop rmutomladinové pánve je zajišťován elektrickým kotlem, kde teplonosným médiem je olej. Rmutomladinovou pánve je možné použít také jako vířivou káď. Provedení varny je celonerezové. Sestava varny je z vystírací a scezovací kádě s kypřícím zařízením, rmutomladinové pánve, deskového chladiče mladiny, provzdušňovacího zařízení mladiny, topného kotle a kondenzátoru brýdových par. Přebytky horké vody vznikající při chlazení mladiny jsou akumulovány v nerezové tepelně izolované nádrži, ve které je možné horkou vodu také připravit. Horká voda je využívána při vystírce a zapářce následující várky a ve zbytku jako sanitační voda pro čištění. Zchlazená a provzdušněná mladina je z varny čerpána do kvasírny. Chlazený prostor kvasírny je osazen otevřenou kvasnou kádí, stojatým kvasným tankem, cylindrokonickým tankem a třemi ležáckými tanky, které mohou sloužit i jako přetlačné. Veškeré kvasné nádrže jsou dvouplášťové, chlazené glykolem a jsou napojeny na řídící jednotku, která automaticky udržuje nadstavený průběh kvasných teplot. Celý prostor je možné chladit také atmosféricky, čehož se využívá pro výrobu svrchně kvašených piv.
 
Zařízení kvasírny dovoluje modelovat různé postupy hlavního kvašení i dokvašování (dvoufázové kvašení -- jednofázové kvašení). Násadní kvasnice jsou obvykle propagovány v 5l propagační stanici ze sušených kmenů nebo dovezeny ze spolupracujících pivovarů (minipivovar Pegas Brno a minipivovar Richard). zařízení umožňuje i propagaci 50 l hustých násadních kvasnic během 48h propagace v otevřené kvasné kádi. Kvasinkové kmeny a živé kvasnice jsou uskladněny v chladničce, která je umístěna v prostoru přípravny. V prostoru přípravny jsou násadní kvasnice taktéž připravovány pro zakvašování, je zde i automatický analyzátor piva a další příslušenství pro rozbory piva.
 
Součástí minipivovaru je také pojízdné čerpadlo, naplavovací svíčkový filtr, dvounádobová CIP stanice, zařízení na  sanitaci KEG sudů a lahvovací linka PET a KEG.
 
Energetické zázemí minipivovaru se skládá z chladícího zařízení a tlakovzdušné stanice. Bloková chladící jednotka zabezpečuje provoz minipivovaru ledovou vodou pro chlazení mladiny, vychlazený glykol potom pro chlazení kvasných nádrží. Chladící jednotka je sestavena z izolované akumulační nádrže glykolu, izolované akumulační nádrže ledové vody, kondenzační chladící jednotky, výparníku, potrubního propojení a řídící jednotky. Rozvody ledové vody a glykolu jsou v nerezovém provedení. Tlakovzdušná stanice s pracovním tlakem 8 bar a zásobníkem na 250l je umístěna ve společném prostoru s chladícím zařízením. Tlakovzdušná stanice kromě pivovaru zásobuje tlakovým vzduchem i masnou výrobu (klipsovačku, kutr a udírnu). Tlakovzdušná stanice je sestavena z kompresoru, vzdušníku, sušiče vzduchu, mikrobiálního filtru a uhlíkového filtru.

Výuka

 
V pivovaru probíhá výuka těchto předmětů:

Pivovarnictví - letní semestr
Technologie kvasného průmyslu - letní semestr
Hodnocení zemědělských produktů - zimní semestr
Zpracování zemědělských produktů 1 - zimní semestr
Výroba a jakost rostlinných produktů - zimní semestr
 

Spolupráce

 
Pivovar Richard - Brno
Pivovar Květnice - Květnice
Pivovar Genius Noci - Lomnice
Líšeňský pivovar - Brno
Pivovar Kobeřice - Kobeřice
Pivovar Lucky Bastard - Brno
Sladovna Bruntál - Bruntál
Sladovna Bernard - Rajhrad
Destila s.r.o. - Brno 

Druhy vyráběných piv


Výčepní 10°
Světlý ležák 11°
Světlý ležák 12°
Polotmavý ležák 12°
Tmavý ležák 12°
Vídeňský ležák 13°
Medový ležák 13°
Nakuřovaný ležák 14°
ALE 13° - svrchně kvašený
Světlý ležák hlávkový 12°
Ovesný speciál 13° - svrchně kvašený
Pšeničný ležák 12° - svrchně kvašený
Pšeničný karamelový ležák 13° - svrchně kvašený
Nealkoholické pivo světlé, polotmavé i tmavé

Co nabízíme


Zařízení pivovaru může nabídnout vývoj, výzkum, optimalizaci a odladění varního procesu při výrobě sladiny, mladiny a piva a s tím související operace, jako je propagace a příprava kvasnic, aplikace chmelových výrobků, optimalizace kvasného procesu za různých podmínek a podobně.

Fotogalerie