Masný poloprovoz (Masná výrobna CZ 22067)


Svým vybavením je určena k výuce studentů při zpracování masa a masných výrobků (bourání masa, vařená výroba, pečená výroba a uzenářské výrobky mimo trvanlivých salámů). Skládá se z bourárny, studené a teplé dílny a navazujících prostor a skladů. V prostoru výrobních dílen je umístěno následující strojní zařízení pro zpracování masa:
 • řezačka,
 • kostkovačka,
 • míchačka,
 • vakuový kutr,
 • průběžný mělnič,
 • masírka,
 • vakuová narážka,
 • udírna,
 • balička,
 • etiketovačka, aj.
Masné dílo naplněné v obalech připravené ve studené výrobní dílně je následně odváženo na vozíku do komorové udírny k tepelnému ošetření, případně opracováno ve verném kotli nebo konvektomatu. Tepelné ošetření je prováděno dle požadavku na daný výrobek. Po zchlazení jsou masné výrobky uskladněny v chlazeném prostoru po nezbytnou dobu než jsou baleny a expedovány na prodej nebo pro potřeby výuky a výzkumu. Balené výrobky jsou označeny etiketou na kalibrované obchodní váze.

Výuka 

 
 • Technologie masa - praktická výroba (AF-B-TP)
 • Zpracování živočišných produktů - praktická výroba (AF-B-ZOO)
 • Zpracování živočišných produktů 1 - praktická výroba (AF-B-ZEI-ABY)
 • Výroba a jakost živočišných produktů - praktická výroba (AF-N-TP-TP)
 • Jakost živočišných produktů/Kvalita živočišných produktů - praktická výroba (ZF-B-Z-JRPZ)

Kurzy

 
Zpracování masa a výroba masných výrobků (přes ICV - odkaz) V případě zájmu o kurz pro instituce, firmy nebo skupiny jednotlivců nás neváhejte kontaktovat.

Masné výrobky

 

Níže je uveden výčet nejčastěji produkovaných masných výrobků. Masná výroba probíhá za legislativně stanovených a kontrolovaných (SVS) podmínek ve výuce předmětů pro různé obory AF a ZF nebo v rámci experimentální výroby v rámci závěrečných prací nebo účelové výroby (publicita fakulty a univerzity) našich studentů. V rámci jedné šarže vyrábíme desítky kilogramů masných výrobků, které lze díky registraci a splnění veškerých stanovených podmínek uvádět na trh přes univerzitní prodejnu (SKM MENDELU, bufet, budova O). Níže jsou uvedeny příklady masných výrobků.

 • klobásy - chilli, myslivecká, turistická, sedlácká
 • debrecínské, vídeňské párky
 • špekáčky
 • paštiky a játrovky,
 • prejty a tlačenky
 • salámy - gothajský salám (oceněn Chutí jižní Moravy 2018), boloňský salám tepelně opracovaný masný výrobek), mendeláček (tepelně opracovaný masný výrobek)
 • uzená masa, uzená slanina, škvarky, sádlo

V roce 2018 jsme přihlásili do soutěže o nejlepší potravinářský výrobek Jihomoravského kraje společně s dalšími potravinami náš Gothajský salám. Výrobek se zúčastnil soutěže Regionální potravina vyhlašované Ministerstvem zemědělství a  Chuť jižní Moravy vyhlašované Regionální agrární komorou Brno. Tento výrobek prošel hodnocením a může nést označení CHUŤ JIŽNÍ MORAVY 2018 (tisková zpráva MENDELU) (odkaz na akcr) (odkaz na kisjm).


Další činnost

 
Pravidelné akce, na kterých jste mohli a můžete ochutnat naše výrobky:
 • Dny otevřených dveří AF a akce pro uchazeče o studium (leden - únor)
 • Ples Mendelovy univerzity v Brně (únor)
 • Mezinárodní potravinářský veletr SALIMA (BVV Brno, a.s.) (duben)
 • Konference o jakosti potravin a potravinových surovin v rámci Ingrových dnů (březen)
 • Ples Agronomické fakulty MENDELU (březen)
 • Národní výstava hospodářských zvířat (BVV Brno, a.s.) (duben - květen)
 • Polní den AF MENDELU Žabčice (červen)
 • Země živitelka (České Budějovice) (srpen)
 • Noc vědců (říjen)
 • Gaudeamus (BVV Brno, a.s.) (říjen) (leden)
 • MendelNet Agro (listopad)
 • Bufet menza, budova O nepravidelně dle výuky Technologie masa (listopad-prosinec)
 • Bufet menza, budova O v období Mikuláše
 • Bufet menza, budova O v období před vánocemi 

Masné výrobky jsou prezentovány na mnoha akcích na úrovni Agronomické fakulty i univerzity a významným a zahraničním návštěvám.

 

 
 

 

 

Výzkum a publikace přímo spjaté s masným provozem

 

 •  Jůzl, M., Piechowiczová, M., Řehůřková, K. (2019): COMPARISON OF QUALITY PARAMETERS OF THE COOKED SALAMI „GOTHAJSKÝ“ IN DEPENDENCE ON USED SALT CONTENT AND ADDITIVES. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 13, no. 1, 2019, p. 390-395 (odkaz) 
 • Jůzl, M., Saláková, A., Müllerová, M., Kozohorská, K. (2018): EVALUATION OF SELECTED QUALITY PARAMETERS OF REDUCED SALT FRANKFURTERS. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, vol. 12, no. 1, 2018, p. 279-284 (odkaz)
 • Piechowiczová, M., Švehlová, M., Jůzl, M. (2019): Comparison of selected nutrients for meat products with information on packaging. Maso International – Journal of Food Science and Technology, 9(1): 71-75. (odkaz).
 • aj.

 


 

Odkazy

Níže je několik odkazů na stránky, kde je zmínka o našich masných výrobcích nebo činnosti zaměstnanců našeho ústavu v masné problematice:

 • iDnes: Problematika soli, 24. 5. 2018 (odkaz)
 • Portál MZe Bezpečnost potravin: Hovězí maso, 20. 10. 2017 (odkaz)
 • iDnes: QR kódy, dohledatelnost masa, 12. 5. 2017 (odkaz)
 • Konference Školní stravování, Pardubice 25. 5. 2016 (souhrn, program
 • Český rozhlas: Kvalita potravin, 2. 3. 2013 (odkaz)
 • Český rozhlas: Brněnští vědci sestrojili přístroj, který hodnotí kvalitu potravin na základě intenzity křupnutí, 16. 1. 2020 (odkaz)

 

Další informace


Fotogalerie